Menu
uspechy-nasich-vin

Netěkavé kyseliny

  • Acid nonvolatil
  • Titrierbare Säuren
  • Acides titrables
  • Kwasy nielotne

Po oddestilování těkavých kyselin v proudu vodní páry, zůstávají ve zbytku kyseliny netěkavé. Titrovatelné netěkavé kyseliny vína se zjišťují odečtením obsahu těkavých kyselin od obsahu veškerých titrovatelných kyselin.