Menu

Vína z Moravy, Vína z Čech

uspechy-nasich-vin

Evidenční číslo jakosti vína

  • Official quality control number
  • Amtliche Qualitätsweinprüfnummer
  • Nombre d´évidence de la qualité du vin
  • Numer ewidencyjny jakości wina

Podle zákona č. 321/2004 Sb. a v souladu s předpisy ES je nutné na etiketě vína s přívlastkem uvádět evidenční číslo jakosti. Tímto číslem se rozumí soubor číselných a písmenných znaků složených z čísla rozhodnutí SZPI o zatřídění vína a z označení vzorku vína.