Menu
uspechy-nasich-vin

SZPI (Státní zemědělská a potravinářská inspekce)

  • State inspection for agriculture and foodstuffs
  • Staatliche Landwirtschaft- und Lebensmittelinspektion
  • Krajowa Inspekcja Rolnicza i Spożywcza

Podle zákona č. 146/2002 Sb. a zákona č. 321/2004 Sb. je orgánem dozoru pro vinařství. Kontroluje vedení vinařské evidence, má pravomoc zakázat uvádět víno do oběhu, případně udělit pokutu až do výše 3 milionů Kč. Provádí zatřídění vína. Sídlem SZPI je Brno, má svá pracoviště v 7 krajských městech. Mimo vína kontroluje také všechny ostatní potraviny a nápoje.