Menu
uspechy-nasich-vin

Polymerizace

  • Polymerisation
  • Polymerisation
  • Polimeryzacja

Chemický děj, při kterém se vazebně propojí řada stejných nebo podobných molekul. Polymerizační reakce jsou důležité pro upevnění vazeb mezi antokyany a tříslovinami za přítomnosti acetaldehydu a kyslíku při vzniku a zrání červených vín.