Menu

Vína z Moravy, Vína z Čech

uspechy-nasich-vin

Netypické tóny stárnutí

  • Atypical ageing tones
  • Untypische Alterungsnote, UTA
  • Nietypowe tony starzenia się

Vyskytuje se u bílých vín. Příčinou je 2-aminoacetofenon v množství vyšším nežli 0,5 mg/l, který vzniká při stresu révy suchem a nedostatkem dusíku nebo při nadměrném síření při zpracování hroznů. Důležitá je regulace úrody hroznů, případně omezení zatrávnění vinice.