Menu
uspechy-nasich-vin

Merkaptany

  • Mercaptans
  • Merkaptanen
  • Tiole

Thioalkoholy, sirné deriváty uhlovodíků. Vznikají reakcí alkoholů a sirných sloučenin, např. sirovodíku H2S. Silně zapáchají. Pokud se zabudují do vína, je jejich odstranění velmi problematické. Viz též sirka ve víně.