Menu
uspechy-nasich-vin

Evidenční číslo jakosti

  • Quality registration number
  • Amtliche Qualitätsprüfnummer
  • Numer ewidencyjny jakości

Soubor číselných a písmenných znaků, které sestávají z čísla rozhodnutí SZPI o zatřídění příslušného vína a z označení vzorku vína.