Menu

Vína z Moravy, Vína z Čech

uspechy-nasich-vin

Rmut

  • Grape mush
  • Gärende Maische
  • Marc
  • Zafermentowana miazga

Rozdrcením hroznů vzniká drť. Jestliže se napřed odzrní a pak rozdrtí, vzniká odzrněná drť. Při výrobě červených vín se drť nakvašuje k vyluhování barviva a tříslovin. Rmutem se nazývá kvasící drť , v níž došlo k vyluhování některých látek do moštu.