Menu
uspechy-nasich-vin

Přesíření

  • Oversulphurized
  • Überschwefelung
  • Sursulfitage
  • Przesiarkowanie

Při překročení zákonem stanoveného maximálního množství oxidu siřičitého ve víně, dojde k jeho přesíření, což je zdravotně závadné a způsobuje bolesti hlavy. Náprava je jen ve spojení s vínem málo sířeným.