Menu

Vína z Moravy, Vína z Čech

casopisy-o-vine

Sklepní hospodářství

Autor: Robert Steidl
Vydavatel: Národní salon vín
Kategorie: vinařství
e-shop

Dnešní požadavky na vinaře jsou velmi vysoké. Veden cílem vyprodukovat z mimořádně jakostních hroznů odpovídající víno a pracovat racionálně, musí propojit zkušenosti z tradičního sklepního hospodářství s dnešními moderními možnostmi. Dobré základní vědomosti jsou nezbytné ke správnému rozhodnutí, jaká opatření použít a jakým se vyhnout. Méně je někdy více! Mimo znalosti základních technologických zásad je nezbytná také znalost řady zákonných ustanovení a zohlednění daných tržních zásad, které jsou předpokladem dobrého prodeje a ekonomického úspěchu.

Podrobně zpracovaná publikace s velkým množstvím názorných vyobrazení a fotografií nemá sloužit pouze žákům středních zemědělských odborných škol a vyšších zemědělských odborných škol jako učebnice, ale nabízí i vinařům a milovníkům vína informace pro doplnění a aktualizaci znalostí.

Překlad 6. vydání (v Rakousku) moderně pojaté učebnice sklepního hospodářství od známého a oblíbeného rakouského vinařského odborníka Roberta Steidla je výborným počinem Národního salonu vín ve Valticích k upevnění odborných vědomostí a k jejich významnému rozšíření. Kniha má jasnou koncepci, která vede uživatele k praktickému uplatňování moderních technologických poznatků ve stále složitějším odvětví zemědělské činnosti.

Překladatel, ing. Jiří Sedlo, CSc., se pak snažil svými poznámkami upozornit nejen na rozdílnosti, ale i na budoucí stav po vstupu České republiky do Evropské unie.

Publikaci zpracovalo a vyrobilo nakladatelství RADIX pro Národní salon vín.

Rulandské bíle ze Zámeckého vinařství Bzenec je nejlepším vínem České republiky pro rok 2019

5. 12. 2018 08:53, Pro veřejnost

Zástupci Národního vinařského centra a hodnotící komise vyhlásili 4. prosince ve Valticích absolutního Šampiona Salonu vín – národní soutěže vín 2019, nejvyšší a největší soutěže vín v České republice ...

Vína z Moravy, Vína z Čech