Menu

Vína z Moravy, Vína z Čech

casopisy-o-vine

Cesta ke špičkovému vínu

Autor: Robert Steidl, Georg Leindl
Vydavatel: Národní salon vín
Kategorie: vinařství
e-shop

Kniha se zabývá možnými přístupy v problematice výroby vína, především s důrazem na vliv jednotlivých látek v rozhodujících stádiích výroby. Překlad z němčiny.