Menu

Vína z Moravy, Vína z Čech

casopisy-o-vine

Jak a proč postavit vinný sklep

Autor: Richard M. Gold
Vydavatel: Geronimo Collection
Kategorie: informace o víně
e-shop

Zajímavá a rozhodně inspirující knížka nejen jak postavit vinný sklep, ale i jak archivovat víno atd. Překlad z angličtiny.

První polovina knihy je věnována převážně stavebním záležitostem. Pojednává o konstrukci sklepa, o izolačních materiálech, pozitivních a negativních vlivech prostupu tepla a vlhkosti...
Druhá část knihy je věnována výběru a nákupu vína, otázkám jeho skladování, vedení sklepní knihy, výběru pomůcek ke správnému podávání vína, pořádání řízených degustací...
Navíc obsahuje konkrétní vína z České republiky vhodná k archivaci, jejich charakteristiku a předpoklad jejich vývoje v láhvi v průběhu dalších 5 let.