Menu

Vína z Moravy, Vína z Čech

uspechy-nasich-vin

Dotaz z 13. 10. 2006 (karel)

Co je to přesně burčák.

Odpověď: Dobrý den, burčák přesně definuje Zákon o vinařství a vinohradnictví:

§ 15

Částečně zkvašený hroznový mošt
(1) Částečně zkvašený hroznový mošt42) smí být nabízen ke spotřebě pod označením „burčák“, jestliže pochází výlučně z vinných hroznů, které byly sklizeny a zpracovány na území České republiky.

(2) Částečně zkvašený hroznový mošt lze nabízet k přímé lidské spotřebě mezi 1. srpnem a 30. listopadem kalendářního roku, v němž byly vinné hrozny sklizeny, pokud je částečně zkvašený hroznový mošt ve stavu kvašení.

(3) Při nabízení částečně zkvašeného hroznového moštu nebo částečně zkvašeného hroznového moštu nabízeného spotřebiteli pod označením \"burčák\" k přímé lidské spotřebě musí být viditelně umístěny údaje, že se jedná o částečně zkvašený hroznový mošt nebo burčák a kdo je jeho výrobcem.

(pk)
Vložil:

Pozvánka na vinařské akce v červenci 2019

26. 6. 2019 12:27, Pro vin. turisty

Klimatizaci zdarma v parných dnech ve vinařském světě vín z Moravy a Čech v řadě vinařských obcí nabízí místní vinařská sdružení formou služeb otevřených sklepů. V zásadě jde o to, ...

Vína z Moravy, Vína z Čech