Menu
uspechy-nasich-vin

Dotaz z 18. 03. 2013 (Tereza)

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda existuje nějaká definice vína v legislativě, protože ve Vyhlášce 335/1997 Sb. jsou pouze ovocná vína a v Zákoně 321/2004 Sb. je vinařství, teda pokud jsem to nějak nepřehlédla. Mám to do bakalářské práce. Děkuji, Tereza Nejedlá

Odpověď: Dobrý den, jednoduchá otázka, složitá odpověď. Po delším pátrání jsem pro vás našel definici vína dle předpisu EU (ze kterých vychází také naše legislativa v této oblasti):

1. Víno
Vínem se rozumí výrobek, který byl získán výhradně úplným nebočástečným
alkoholovým kvašením čerstvých, rozdrcených nebo nerozdrcených vinných
hroznů nebo hroznového moštu.

Víno

a) po případném použití postupůuvedených včásti B přílohy XVa vykazuje
skutečný obsah alkoholu nejméně 8,5 % objemových, jestliže bylo získáno
výhradněz hroznůsklizených ve vinařských zónách A a B podle dodatku této
přílohy, a nejméně9 % objemových v ostatních vinařských zónách;

b) odchylně od jinak použitelného minimálního skutečného obsahu alkoholu,
má-li chráněné označení původu nebo chráněné zeměpisné označení, vykazuje
po případném použití postupů uvedených včásti B přílohy XVa skutečný
obsah alkoholu nejméně4,5 % objemových;

c) vykazuje celkový obsah alkoholu nejvýše 15 % objemových. Odchylně však
—horní mez pro celkový obsah alkoholu může dosáhnout 20 % objemových
u vín vyrobených bez jakéhokoli obohacení z některých vinařských oblastí
ve Společenství, které určí Komise postupem podle čl. 195 odst. 4,
—horní mez pro celkový obsah alkoholu může překročit 15 % objemových
u vín s chráněným označením původu vyrobených bez jakéhokoli obohacení;

d) vykazuje celkový obsah kyselin, vyjádřený jako kyselina vinná, nejméně 3,5
gramu na litr nebo 46,6 miliekvivalentů na litr, s výhradou odchylek, jež
mohou být přijaty Komisí postupem podle čl. 195 odst. 4.

viz:
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1234/2007
ze dne 22.října 2007,
kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé
zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“)
(Úř.věst. L 299, 16.11.2007, s. 1)

další informace:
http://www.szpi.gov.cz/docDetail.aspx?docid=1006609&docType=ART&nid=&chnum=2
Vložil: -pk-

Naši vinaři uspěli v Texasu, přivážejí 48 medailí!

5. 2. 2019 11:54, Pro odborníky

Na první mezinárodní soutěži tohoto roku vybojovali naši vinaři úctyhodných 48 medailí. Na Texas International Wine Competition 2019 získali v konkurenci vín z 12 zemí světa 6 velkých zlatých, 8 ...

Vína z Moravy, Vína z Čech