Menu
uspechy-nasich-vin

Dotaz z 07. 09. 2010 (ing.Renata Ivičičová)

Co je to malovýroba vína? Kolik litrů (cca) je možné v malovýrobní vinné provozovně vyrobit?

Děkuji za odpověď

Odpověď: Dobrý den,

zde je pohled na problematiku z hlediska Státní zemědělské a potravinářské inspekce:

Obecné informace – povinnosti „malého vinaře“Povinnost vést evidenční knihy a povinnost zasílat prohlášení o sklizni, o produkci a o zásobách z pohledu „malého vinaře“
Pokud se však jedná skutečně o malého vinaře, který v oblasti vinohradnictví a vinařství nepodniká, ale vinohradnictví a vinařství bere jako činnost tradičně spojenou s krajinou, ve které žije, neklade na něj evropská úprava téměř žádné administrativní nároky. Činnost těchto malých vinařů totiž nikterak neovlivňuje celoevropský trh s vínem, který je příslušnými předpisy přednostně regulován a chráněn.
Vedení evidenčních knih:
Od vedení evidenčních knih jsou příslušným předpisem ES osvobozeni všichni vinaři, kteří svá vína neuvádějí na trh, a prodávají je ke spotřebě přímo ve sklepě. Je samozřejmé, že vinaři, pro které je vinařství výdělečnou činností a svá vína na trh uvádějí, musí dodržovat pravidla stanovená evropskými a vnitrostátními předpisy chránící ve svém důsledku zvláště konečného spotřebitele.
Zasílání prohlášení:
Ze tří druhů prohlášení (o sklizni, o produkci, o zásobách) je každý vinař povinen zasílat jen prohlášení o zásobách. Toto prohlášení se zasílá jednou ročně.
V případě, že vinař vlastní méně než 10 arů vinice a svá vína, která z této vinice či vinic pochází, na trh neuvádí a pouze je nabízí ve svém sklepě k přímé spotřebě, nemusí již žádná další prohlášení zasílat. Totéž se týká vinaře, který část nebo všechny hrozny použité k výrobě vína nakoupí, ale celkové množství vyrobeného vína nedosáhne 10 hektolitrů.
Pokud vinař vlastní více jak 10 arů vinice či vinic a veškeré hrozny z nich zpracuje na víno nebo vyrobí více jak 10 hektolitrů vína, musí mimo prohlášení o zásobách zaslat také prohlášení o produkci.
Z výše uvedeného vyplývá, že malí vinaři, kteří vlastní sklepy podél rozvíjejících se vinařských stezek a chtějí svá vína nabízet pouze k přímé spotřebě ve svých sklepech, nejsou administrativní zátěží nikterak zavaleni. Veškerá administrace spočívá v tom, že jednou ročně zašlou na ÚKZÚZ jedno či dvě prohlášení.

více: http://www.szpi.gov.cz/docDetail.aspx?docid=1006609&docType=ART&nid=11427

pohled z hlediska Vinařského fondu:

Odvody se vztahují na všechny výrobce vína, kteří v kalendářním roce uvedou do oběhu* minimálně 1000 litrů vína. Odvody se vykazují a platí čtvrtletně (vždy do 25. dne v měsíci následujícím po skončení daného čtvrtletí) ve výši 0,50 Kč z litru. V praxi to znamená, že pokud vinař prodá např. od 1.7. do 30.9. 1500 litrů vína, musí zaplatit nejpozději do 25. října 750 Kč. Spolu s platbou je nutno zaslat Výkaz o produkci vína a ploše vinic pro odvod do Vinařského fondu.

více: http://www.vinarskyfond.cz/cz/odvody
Vložil: -pk-

Naši vinaři uspěli v Texasu, přivážejí 48 medailí!

5. 2. 2019 11:54, Pro odborníky

Na první mezinárodní soutěži tohoto roku vybojovali naši vinaři úctyhodných 48 medailí. Na Texas International Wine Competition 2019 získali v konkurenci vín z 12 zemí světa 6 velkých zlatých, 8 ...

Vína z Moravy, Vína z Čech