Menu
uspechy-nasich-vin

Dotaz z 06. 08. 2009 (Pavel)

Dobrý den.Chtěl jsem se teoreticky zeptat, je-li do budoucna možné vybudovat vinici větší než 0,1ha ( tedy 10 arů ) na místě, kde nikdy vinice nebyla a ani obec není zařazena mezi vinařské obce? Je mým snem v daleké budoucnosti mít na zahradě menší vinohrad do 10 arů - tedy není nutné jej oficiálně uvádět - a produkovat si víno pro vlastní potřebu a radost. Zajímalo by mě ale, zda-li nejsme okleštěni EU natolik, že nemůžeme rozšiřovat viniční plochy. Děkuji

Odpověď: Dobrý den, za odpověď děkujeme Ing. Rostislavu Grunovi, vedoucímu oddělení oddělení registru vinic - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.
---------------------------
Nejprve chci podotknout, že výměra do 10 arů registrované, či neregistrované, vinice na jednoho pěstitele, je z pohledu legislativy považována za hranici produkce hroznů pro vlastní potřebu téhož pěstitele a potřebu jeho rodiny. Nevztahují se na něj poté další ustanovení zákona č. 321/2004 Sb. o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů a platné evropské legislativy.
Vinici větší než 10 arů jednoho pěstitele je možné vysazovat i nadále za určitých podmínek. Pěstitel musí na uvažovanou a poté skutečně osázenou výměru vlastnit „Právo na opětovnou výsadbu“, a nebo může požádat ÚKZÚZ o povolení „Nové výsadby“. Po ukončení výsadby je pěstitel povinen do 30 dnů požádat ÚKZÚZ o přidělení registračního čísla.
Vinohradnictví lze provozovat i mimo vinařskou obec a viniční trať. V případě, že se bude vinice nacházet mimo vyhláškou stanovenou viniční trať, nelze z ní vyrábět dříve označované jakostní víno a dle nové evropské legislativy od 1.8.2009 víno s CHOP (Chráněné označení původu).
Po vstupu do EU nám byla poskytnuta práva na rozšíření stávajících vinic ve výši 385,23 ha, čímž došlo k Vámi užitému výrazu „okleštění“ na celkový možný produkční potenciál ČR ve výši 19 646,73 ha vinic.
K 31.12.2008 bylo v ČR 17 418,68 ha osázených registrovaných ploch vinic.

Vložil: -pk-