Menu
uspechy-nasich-vin

Dotaz z 25. 03. 2008 (Vladimír Strejček)

Dobrý den, zajímaly by mě okolnosti vzniku Státní odrůdové knihy. Všiml jsem si, že odrůdy pěstované u nás jsou zapisovány do SOK až od roku 1941. Vznikla SOK až za druhé světové války? Kdo inicioval vznik SOK a jak to probíhalo? Děkuji Vám za případné zodpovězení dotazu.

Odpověď: Dobrý den, toto o Státní odrůdové knize praví \"Vinařský slovník\" (Radix, 2002, autor hesla J. Sedlo): Podle zákona 92/1996 o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin je Státní odrůdová kniha (SOK) úředním seznamem všech odrůd rostlin, které byly v ČR registrovány, tedy i odrůd révy. Zápis odrůd do SOK prování ÚKZUZ po splnění předpokladů daných stejným zákonem. Všechny zápisy změny a doplňky zápisů do SOK jsou zveřejňovány ve Věstníku Ministerstva zemědělství.

Je zřejmé, že tato odpověd plně neodpovídá Váš dotaz. Pro odpověď jsme požádali několik odborníků, až nám pomohl pan ing. Jaromír Čepička, CSc., dlouholetý vedoucí pracovník Ústředního zkušebního a kontrolního ústavu zemědělského (UKZUZ), kterému děkujeme za jeho odpověď zde:

Pane kolego,

je to velmi těžký dotaz, něco vím - o době po roce 1962, ale část staré historie k povolování odrůd mi řekl Doc Ing.J. Kalášek, CSc. a Ročenky ÚKZÚZ Brno. Byl jsem ještě jako provozní pracovník (JZD Práče) a později zaměstnannec ÚKZÚZ členem Státní odrůdové komise pro ovocné dřeviny a révu vinnou. Dotaz může plně kvalifikovaně odpovědět jedině pracovníci ÚKZÚZ Brno. Ústav historicky vznikl ze Semenářské kontroly (založena asi před 110 roky), po II. sv. válce vyhláškou MZ č. 95/1951 Ú.I.I.na základě zákona 261/1949 Sb. o organizaci výzkumnictví a technického rozvoje. Od roku 1964 byl právním základem existence ústavu zákon č. 61/1964 o rozvoji rostlinné výroby. Po roce 1989 se opírá o zálon č. 115/1995 Sb. O vinohradnictví a vinařatví , před vstupem ČR do EU byl schválen samostatný zákon o ÚKZÚZ č. 147/2002 Sb.

V současnosti platí Státní odrůdová kniha - SOK, kterou vede ÚKZÚZ Brno - Národní odrůdový úřad, roky 1995 - 2006 spravoval SOK Odbor odrůdového zkušebnictví (OOZ) ÚKZÚZ podle zákona č. 92/1996 Sb. O odrůdě, osivu a sadbě a jeho novel - č. 219/2003 Sb. a zákona č. 408/2000 Sb. o ochraně práv k odrůdě. Před tímto datem to také spravoval ÚKZÚZ Brno (OOZ) podle zákona O rostliné výrobě č.121/1962 a dalších novel, mimo jiné č. 61/1964. V těchto letech platila Listina povolených odrůd (LPO), kterou spravoval ÚKZÚZ a vydávalo MZe (jako v současnosti).
Dle Doc. Kaláška před tímto datem pracovali krajské Státní odrůdové komise podle jednotlivých krajů (asi od doby zřízení krajů), které vedly Krajskou listinu odrůd. Nad nimi byla Státní odrůdová komise podřízena MZe a kterou vedl Ing. František Mareček (starší bratr Prof. Marečka). Před zřízením krajů byly vedeny Zemské listy odrůd, které se také předávaly na MZe. Staré odrůdy révy vinné dnes vedené ve SOK z roku 1941, byly prostě převzaty ve své době do LPO.

Doc. Kalášek, prakticky celý život strávil na ÚKZÚZ (nejdříve v Želešicích na odrůdové zkušebně ovoce) a pak jako ředitel pobočky v Brně a později jako ředitel celého ÚKZÚZ v Brně.
Je to trochu zamotané, ale snad to bude na dotaz stačit.

Jinak na www.ukzuz.cz je vedena SOK na všechny rostlinné druhy.
Vložil: -pk-