Menu
uspechy-nasich-vin

Dotaz z 19. 02. 2007 (cyril)

Mezi mnohými vinaři se šíří šeptanda, že Vinařský fond neplní svoji funkci a podporuje spíše silnou lobby-skupinu velkých firem. Celoplošná re-klama je prý plýtvání penězi, zatímco odvody do fondu jsou vlastně zvýšením daňového zatížení. Dokonce snad slogan, že fond \"pracuje\" na podobné bázi jako v okolních vyspělých zemích je lež. Otázka zní: na jakém principu pracují Vinařské fondy v okolních vyspělých zemích a na jakých internetových adresách se dá najít činnost těchto zahraničních fondů?

Odpověď: Dobrý den, pokusím se ve stručnosti odpovědět na váš dotaz. Vinařské fondy (či jejich obdoba) se prezentují především oficiálními webovými stránkami vín dané země, např. Rakousko: www.winesfromaustria.com Německo: www.deutscheweine.de Zde naleznete i kontakt na dané organizace: DWI (Německo) a Österreichische Weinmarketingserviceges.m.b.H. (Rakousko). Vinařský fond v ČR se liší např. technickým provedením výběru finančních prostředků, ale princip fungování je velmi podobný. Ostatně inspirace pro jeho vznik byla čerpána právě v těchto uvedených zemích. I další země Evropy mají instituce s podobným charakterem. Je nutno říct, že stát ze zákona do Vinařského fondu přispívá stejnou částkou jakou činí souhrn všech ostatních příjmů fondu za každý kalendářní rok tedy nejen příjmů z odvodů jednotlivých vinařů. Vinařský fond ve své nové podobě na základě vinařského zákona 321/2004 Sb. pracuje po notifikaci teprve necelý rok zatímco zahraniční instituce mají za sebou již řádově desetiletí činnosti. Pro zajímavost např. Slovensko Vinařský fond nemá a také tomu odpovídá prezentace těchto vín. Co se týče hodnocení činnost VF – je to vždy subjektivní věc a je škoda, že je posuzován na základě něčích domněnek, nikoliv exaktních čísel (např. výše odvodů podle velikosti podniků, post-text propagační kampaně v roce 2006 atd). Každý má v případě připomínek možnost obrátit na exekutivní orgány VF, případně Radu VF, ve které jsou i zástupci samosprávných vinařských organizací (Svaz vinařů, Čech českých vinařů atd.). Vinařský fond také pravideně rozesílá elektronický zpravodaj a tento můžete obdržet pokud se zaregistrujete na stránkách Vinařského fondu www.vinarskyfond.cz.

Pavel Krška, NVC.


Vložil: