Menu

Vína z Moravy, Vína z Čech

kurzy-o-vine

Výcvik a výběr vybraných posuzovatelů pro senzorickou analýzu podle ČSN ISO 8586

Pořádá Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště zahradnické Valtice

Tzv. základní senzorické zkoušky nezbytné pro zájemce o profesionální hodnocení vín nebo i jiných potravin.

Posuzovatelé, kteří provádějí hodnocení jakosti potravin mají splňovat podmínky zaručující jejich dostatečné předpoklady pro vykonávání hodnocení. Proto jsou povinni podrobit se senzorickým zkouškám (dle směrnice pro výcvik a výběr posuzovatelů pro senzorickou analýzu ČSN ISO 8586). Je třeba potvrdit schopnost rozpoznání a vnímání základních chutí a pachů, schopnost barevného vidění. Tyto zkoušky nabízí SOŠV a SOUZ Valtice v potřebném rozsahu.

Jak často se koná: 2x ročně

Zajišťuje: Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště zahradnické