Menu

Vína z Moravy, Vína z Čech

kurzy-o-vine

Kurzy a školení o víně

Sommelier junior


Pořádá Národní vinařské centrum Valtice Nový vzdělávací program Sommelier junior - následné vzdělávání (zkráceně Sommelier junior). Je tvořen e-learningovou částí a praktickým dvoudenním školením. ...

Moderní vinař


Pořádá Národní vinařské centrum Valtice Nově vytvořený vzdělávací program Moderní vinař - vzdělávání pro úspěch na současném trhu (zkráceně Moderní vinař). Je tvořen e-learningovou částí a praktickým dvoudenním školením. ...

Úvod do degustace vína


Pořádá Národní vinařské centrum Valtice
Svět vína je velmi krásný, ale také velmi obsáhlý a rozmanitý. Mít alespoň základní orientaci ve víně patří dnes k základnímu společenskému bontonu a mít znalosti v tomto oboru znamená určitou společenskou prestiž. Lidé, kteří pijí víno o něm mají namnoze velmi dobré znalosti a stejný přehled požadují i od toho, kdo jim víno prodává ve vinotéce či podává v restauraci.  ...

Degustace vína - věda i umění


Pořádá Národní vinařské centrum Valtice Kurz volně navazuje na kurz Úvod do degustace vína pořádaný Národním vinařským centrem. Je určen pro jeho absolventy a dále rozvíjí jejich znalosti o organoleptických parametrech vín, podmínkách a způsobech hodnocení. Praktická degustace je zaměřena na procvičení senzorických schopností účastníků, hodnocení kvality a charakteristických vlastností vín.Přednáší doc. Ing. Josef Balík, Ph.D. – vysokoškolský pedagog se specializací na víno, vedoucí ústavu posklizňové technologie ZF MENDELU v Lednici. ...

Výcvik a výběr specializovaných expertů posuzovatelů pro senzorickou analýzu vín podle ČSN ISO 8586


Pořádá Národní vinařské centrum Valtice
Intenzivní dvoudenní školení zakončené vědomostním testem a senzorickou zkouškou vedoucí k získání osvědčení pro hodnocení členskými zeměmi EU garantovaných výstav a soutěží vín, zatřiďování vín na SZPI a přidělování známky VOC.Výcvik a výběr specializovaných expertů posuzovatelů pro senzorickou analýzu vín podle ČSN ISO 8586 (tzv. zkouška druhého stupně) jsou součástí přípravy zájemců o profesionální hodnocení vín. ...

Výcvik a výběr vybraných posuzovatelů pro senzorickou analýzu podle ČSN ISO 8586


Pořádá Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště zahradnické Valtice Tzv. základní senzorické zkoušky nezbytné pro zájemce o profesionální hodnocení vín nebo i jiných potravin. ...

Kurz Sommelier


Pořádá Vinařská akademie Valtice
„SOMMELIER“ je mezinárodní označení pro pracovníka, který zajišťuje komplexní servis vínem v gastronomických provozech. Osnovy kurzu byly vytvořeny ve spolupráci s Asociací hotelů a restaurací ČR. ...

Vinařská akademie I - KADET


Pořádá Vinařská akademie Valtice
Příležitost získat základní znalosti o víně během víkendu, a to přímo ve vinařském městě. Přednášejí kapacity vinařského oboru, např.  doc. Ing. Josef Balík, Ph.D., Ing. Kamil Prokeš, Ing. Jan Stávek, Ph.D. a Ing. Jiří Kopeček. Teoretická výuka je vhodně spojená s praktickými ukázkami pří mo ve vinohradu a řízenými degustacemi vín zástupci z vinařských podniků. ...

Vinařská akademie II - VINAŘSTVÍ ČR


Pořádá Vinařská akademie Valtice Pokračování velmi oblíbeného kurzu Vinařská akademie I – KADET. ...

Vinařská akademie III – Vinařství světa


Pořádá Vinařská akademie Valtice 3. část velmi oblíbeného kurzu Vinařská akademie. ...

Rulandské bíle ze Zámeckého vinařství Bzenec je nejlepším vínem České republiky pro rok 2019

5. 12. 2018 08:53, Pro veřejnost

Zástupci Národního vinařského centra a hodnotící komise vyhlásili 4. prosince ve Valticích absolutního Šampiona Salonu vín – národní soutěže vín 2019, nejvyšší a největší soutěže vín v České republice ...

Vína z Moravy, Vína z Čech