Menu
instituce

Státní zemědělská a potravinářská inspekce

SZPI je organizační složka státu, která je přímo podřízená ministerstvu zemědělství.

Je orgánem státního dozoru zejména nad zdravotní nezávadností, jakostí a řádným označováním potravin.

www.szpi.gov.cz