Menu

Vína z Moravy, Vína z Čech

instituce

Cech českých vinařů

Novodobá historie CČV se započala jeho ustanovením valnou hromadou, konanou 25. února 1968 na zámku v Mělníku. Cech sdružil české vinaře, kteří si dali za cíl zvelebovat české vinařství, které bylo na pokraji zániku. V r. 1960 mělo totiž nejmenší výměru vinic, a to 163 ha.

Cech českých vinařů je zájmovou organizací vinařů, sloužící k výměně zkušeností a názorů o vinohradnictví a vinařství v českém regionu. Je zdrojem užitečných odborných informací a svou činností pomáhá k upevňování pozic pěstitelů révy vinné a výrobců vína na trhu. Usiluje o navrácení prestiže kvalitním českým vínům a propaguje jejich odbyt.

Pořádá přednášky, semináře, výstavy a přehlídky vín. Vydává katalogy, metodiky, ročenku „Český vinař" a důležité dokumenty související s vinařskou tématikou. Organizuje odborné exkurze do předních vinařských podniků v tuzemsku i v zahraničí. Každoročně pořádá společenské večery a slavnostní shromáždění, při nichž jsou zachovávány staré vinařské zvyky. Spolupracuje s Regionálním muzeem v Mělníku, pro jehož vinařskou expozici zachraňuje staré předměty, písemnosti apod.

www.cechcv.cz

Hlasování o nejlepší TOP vinařský cíl bylo zahájeno!

1. 6. 2018 13:08, Pro vin. turisty

Již pošesté mají možnost milovníci vína a vinařské turistiky zvolit nejlepší TOP vinařský cíl. Bedekr TOP vinařský cíl v současnosti popisuje více než dvě stovky míst – vinných sklepů, vinařství, ...

Vína z Moravy, Vína z Čech