Menu

Vína z Moravy, Vína z Čech

vino-a-zdravi

Úvod

Kudy teče, tudy léčí

Víno obsahuje přibližně šest set složek ovlivňujících lidské smysly a organismus. Pozitivní vliv na člověka má nejen samotný alkohol, ale také druhotné produkty alkoholového kvašení. Jejich obsah a vzájemný poměr je dán odrůdou, půdními a klimatickými podmínkami a také zvolenou výrobní technologií.

Co se týče účinků na lidské zdraví, ze všech látek obsažených ve víně jsou nejdůležitější látky fenolické. Většina z nich má výrazné antioxidační účinky a některé působí také protinádorově a ovlivňují obsah cholesterolu v krvi. Přestože fenoly se vyskytují v celé řadě dalších potravin, zejména v ovoci a zelenině, lidské tělo je není schopno dobře využít, neboť se většinou jedná o sloučeniny rozpustné v alkoholu, ale nikoliv ve vodě.

Bez zajímavosti není ani skutečnost, že flavonoidy patřící právě do skupiny fenolů snižují riziko zápalu plic, a dokonce potlačují negativní vliv kouření na plíce. Kromě fenolů obsahuje víno také minerální látky (zabraňují řídnutí kostí) a poměrně velké množství vitaminů, především skupiny B. Ty napomáhají srdeční činnosti, podporují činnost rohovky a sítnice, zvyšují imunitu, mají význam při tvorbě hemoglobinu a v neposlední řadě také omezují únavu a napomáhají léčbě depresí. 

Z mnoha odborných studií také vyplývá, že malé množství alkoholu, ideálně moravského nebo českého vína, má podobný efekt jako třeba léky na ředění krve, tedy působí jako prevence srdeční infarktu a mozkové mrtvice. 

Dáme-li si tedy denně skleničku či dvě dobrého moravského vína a popovídáme-li si u toho s přáteli, uděláme pro své zdraví víc než deset doktorů. 

Spotřeba vína

Každý občan České republiky v průměru za rok vypije cca 20,1 l. Za posledních 20 let jde o nárůst zhruba o třetinu, za posledních 10 let o nárůst cca čtvrtinový. Evropský průměr činí cca 36 l/os./rok.

Spotreba vina

Alkohol zodpovědně


Dobrá nálada a příjemné uvolnění tradičně k vínu patří, ale i v případě konzumace tohoto ušlechtilého nápoje narážíme na jistá omezení. Alkohol má při střídmé konzumaci příznivý účinek na zdraví a není v žádném případě v rozporu se zdravým životním stylem, ale nezodpovědná konzumace přináší řadu závažných problémů, na které lékaři pravidelně upozorňují. ...

Pití malého množství alkoholu snižuje rizika srdečního infarktu


Po práci St. Legera, který ukázal, že pití vína snižuje úmrtnost na srdeční infarkt, více než šedesát dalších studií svědčí o tom, že mírná konzumace alkoholu skutečně snižuje riziko srdečního infarktu. Kromě toho byl ve více než osmdesáti experimentálních pracích sledován vliv konzumace alkoholu na hladinu lipidů, hemostatické faktory, krevní glukózu, inzulinovou rezistenci a na další faktory. Bohužel, podání alkoholu při srdečním infarktu nezlepší prokrvení srdečního svalu, protože nemá vasodilatační účinek na koronární artérie. Spíše se příznivě uplatní sedativní a analgetický účinek alkoholu. ...

Je některý alkoholický nápoj v prevenci srdečního infarktu lepší než jiný?


V předchozí kapitole jsme se dověděli, že pití alkoholu je zdraví prospěšné, zejména tím, že snižuje úmrtnost na srdeční infarkt. Víme také, že žádné nealkoholické nápoje, včetně těch, které obsahují antioxidanty, taniny a acetylsalicylovou kyselinu, nepůsobí na snížení úmrtnosti na ischemickou chorobu tak příznivě jako alkohol. Antioxidanty flavonoidy obsahuje všechna zelenina a ovoce. Tak např. česnek a cibule mají antioxidační vlastnosti, které jsou rezistentní k vysokým teplotám a nezničí se pečením nebo vařením. Také nealkoholické nápoje, jako grape juice nebo čaj, více zelený než černý, mají antioxidační vlastnosti značně vysoké. Přesto se ukázalo, že podání flavonoidů v jiné formě než ve formě alkoholického nápoje nemělo na riziko srdečního infarktu žádný, nebo téměř žádný příznivý vliv. ...