Menu

Putování krajinou

Ať už se na jižní Moravě vydáte kterýmkoliv směrem, vždy před vašima očima vyvstane půvabná krajina s osnovou vinic, které obklopují téměř každou vesnici či město. Začínají za posledními domy, porůstají svahy otočené k jihu, aby zachytily teplé polední slunce. Jejich pravidelné vlnovky přerušené remízky a alejemi podél cest se často táhnou až k horizontu. Zajímavostí jsou sklepní osady vystavěné blíže vinohradům. Drobné vinařské stavby tvořené sklepem a v předsklepí lisovnou, kde se úroda na podzim zpracovává, tvoří na mnoha místech samostatné vesničky s vlastními jmény, jako jsou třeba prušánecké Nechory, Kojiny ve Vlčnově, nebo Bůdy v Mutěnicích.