Vína z Moravy, Vína z Čech

červená vína

Historie révy vinné v Čechách a na Moravě

Réva vinná a víno se k nám dostaly již okolo 3. století n. l., kdy výsadbu vinic za Alpami iniciovali Římané. O masivním rozšíření tehdy ale ještě nemohla být řeč.

Následující staletí příliš dochovaných informací nepřinášejí, ale již koncem 9. století víno zmiňují první pověsti.

Roku 892 moravský kníže Svatopluk poslal českému knížeti Bořivojovi a jeho ženě Ludmile sud vína na oslavu narození jejich syna Spytihněva. Dárek se setkal s vřelým přijetím a na světlou budoucnost pěstování révy a výroby vína v našich zemích bylo zaděláno.

Od 11. století se pak o vinařství začínají objevovat první písemné dokumenty a zejména díky klášterům zaznamenalo v následujících staletích vinařství u nás velký rozmach. Významnou roli zde sehrál i také Karel IV., který byl velkým fanouškem vína a zasadil se o jeho rozvoj.

Další velkou renesanci pak naše vinařství zažilo až v devadesátých letech 20. století, kdy se začalo po letech kolektivní hospodaření zaměřovat opět zejména na kvalitu. Vinaři byli nuceni investovat do nových výsadeb a technologií, a celý obor tak během relativně krátkého období srovnal s vinařským světem krok.

Dnes má Česká republika 17 531 ha vinic, z jejichž hroznů vinaři vyrábějí jedinečná vína s rukopisem tradiční moravské a české vinařské školy a otiskem našich unikátních půdních a klimatických podmínek.

Video

Jak na červená vína s Klárou Kollárovou

Svatomartinské ročníku 2019 ochutnáme už v pátek 8. listopadu a bude kvalitnější

3. 6. 2019 13:08, Pro veřejnost

Vinařský fond, majitel ochranné známky Svatomartinské, rozhodl pro letošní rok o dvou změnách v jejím používání: Pro možnost používat známku Svatomartinské budou muset vína ročníku 2019 získat p ...

Vína z Moravy, Vína z Čech