Ledové víno

Stejně jako ostatní vína s přívlastkem je lze vyrábět pouze po ověření cukernatosti SZPI. Vyrábí se lisováním zmrzlých hroznů sklizených ručně při teplotě nejvýše – 7 oC a získaný mošt musí vykazovat alespoň 27 stupňů cukernatosti. Tuto hodnotu musí ověřit SZPI. Hrozny při lisování nesmí rozmrznout, proto zůstává část vody nevylisována v hroznech ve formě ledových krystalů.
Ledová vína bývají velmi extraktivní a sladká. Dají se vyrobit jen v některých ročnících, a proto jsou vzácná a prměrně drahá.