Výběr z cibéb

Název přívlastkového vína vyrobeného z vybraných bobulí napadených ušlechtilou plísní nebo z přezrálých bobulí, které dosáhly cukernatosti min. 32 °NM a jejichž cukernatost byla ověřena SZPI. Takto vyzrálé bobule se díky extrémně dlouhé době zrání většinou mění na hrozinky - cibéby. Sběr musí proběhnout ručně. Bývá to víno velmi extraktivní, sladké, vzácné a proto drahé.