Zemské víno

Stolní víno splňující následující požadavky: Je vyrobeno pouze z tuzemských hroznů sklizených na vinici pro jakostní víno dané oblasti nebo z odrůd, které sice nejsou zapsány ve Státní odrůdové knize, ale je z nich povoleno vyrábět zemská vína (např. Bouvierův hrozen, Čabaňská perla, Modrý Janek aj.). Cukernatost hroznů musí být min. 14 °NM. Na rozdíl od stolního vína může být označeno názvem oblasti, ročníkem a odrůdou/-ami, ze které/-ých bylo vyrobeno. Touto kategorií někdy označují vinaři i vína, kerá jsou vyrobená z hroznů, jež sice splňovaly podmínky pro výrobu jakostních vín, ale např. kvůli malé velikosti šarže vína se rozhodli nepředložit žádost o zatřídění do kategorie jakostního vína.