Perlivá vína

Perlivé víno
Produkt, který je vyroben:


* ze stolního vína, jakostního vína s.o., nebo z produktů vhodných k získávání stolního či jakostního vína s.o., pokud tato vína nebo produkty vykazují celkový obsah alkoholu nejméně 9 % obj.
* vykazují skutečný obsah alkoholu nejméně 7 % obj.,
* v uzavřené nádobě při 20 °C vykazuje přetlak způsobených endogenním oxidem uhličitým nejméně 1 bar a nejvýše 2,5 baru,
* je plněn do nádob o objemu nejvýše 60 l.

Perlivé víno dosycené oxidem uhličitým
Produkt, který je vyroben:

* ze stolního vína, jakostního vína s.o. nebo z produktů vhodných k získávání stolního vína či jakostního vína s.o.,
* vykazuje skutečný obsah alkoholu nejméně 7 % obj. a celkový obsah alkoholu nejméně 9 % obj.,
* v uzavřené nádobě při 20 °C vykazuje přetlak oxidu uhličitého, zcela či částečně dodaného, a nejméně 1 bar nejvýše 2,5 baru,
* je plněn do nádob o objemu nejvýše 60 l.

Jakostní perlivé víno
Vyrobeno z hroznů sklizených ve stejné vinařské oblasti z vinic vhodných pro jakostní víno stanovené oblasti, výroba vína proběhla ve vinařské oblasti, v níž byly hrozny sklizeny, nebyl překročen nejvyšší hektarový výnos, víno splňuje požadavky na jakost a bylo zatříděno Inspekcí v této kategorii. Etiketa obsahuje název vinařské oblasti.