Šumivá vína

Šumivé víno
S výjimkou odchylky uvedené v čl. 44 odst. 3 produkt získaný prvotním a nebo druhotným alkoholickým kvašením


* čerstvých vinných hroznů
* hroznového moštu
* vína,


pokud jsou uvedené produkty vhodné k získávání stolního vína,

* ze stolního vína
* z jakostního vína s.o.
* z dovezeného vína uvedeného na seznamu, jenž bude sestaven, a pocházejícího z odrůd révy a vinařských regionů dodávajících jim vlastnosti, které je odlišují od vín ze společenství, které se při otevření nádoby vyznačují unikáním oxidu uhličitého pocházejícího výhradně z kvašení a přetlak způsobený oxidem uhličitým vykazuje v uzavřené nádobě při 20 °C nejméně 3 bary.


Šumivé víno dosycené oxidem uhličitým

Produkt, který je vyroben:

* ze stolního vína,
* při otevření nádoby se vyznačuje unikáním oxidu uhličitého, který byl zcela či částečně dodán,
* v uzavřené nádobě při 20 °C vykazuje přetlak způsobený oxidem uhličitým nejméně 3 bary.


Jakostní šumivé víno – sekt
K výrobě kupáže byly použity hrozny odpovídající kvalitě jakostního vína nebo z jakostního vína. Víno splňuje požadavky a je zatříděno jako jakostní.

Jakostní šumivé víno stanovené oblasti – sekt s.o.
K výrobě kupáže byly použity hrozny sklizené ve stejné vinařské oblasti z vinic vhodných pro jakostní víno stanovené oblasti, výroba vína proběhla ve vinařské oblasti, v níž byly hrozny sklizeny, nebyl překročen nejvyšší hektarový výnos, víno splňuje požadavky na jakost a bylo zatříděno Inspekcí v této kategorii.

Pěstitelský sekt
Víno bylo zatříděno Inspekcí v této kategorii. Jestliže hrozny na kupáž pocházejí min. z 85 % ze stejné obce či tratě, kde jsou i zpracovány.

Aromatické jakostní šumivé víno
Při výrobě bylo použito pouze prvotní kvašení. Kupáž z odrůd dle zvláštních předpisů a víno splňuje požadavky na jakost.

Aromatické jakostní šumivé víno stanovené oblasti – aromatický sekt s.o.
K výrobě kupáže byly použity hrozny sklizené ve stejné vinařské oblasti z vinic vhodných pro jakostní víno stanovené oblasti, výroba vína proběhla ve vinařské oblasti, v níž byly hrozny sklizeny, nebyl překročen nejvyšší hektarový výnos, víno splňuje požadavky na jakost a bylo zatříděno Inspekcí v této kategorii. Při jeho výrobě bylo užito pouze prvotní kvašení kupáže z uvedených odrůd.
Jakostní šumivé víno, sekt a aromatické jakostní šumivé víno může být označeno názvem vinařské oblasti a zemí původu vína, pokud min. 50 % vína nebo hroznů má původ v dané oblasti či zemi.
Jakostní šumivé víno stanovené oblasti, pěstitelského sektu a aromatického jakostního šumivého vína stanovené oblasti je označeno názvem vinařské oblasti, v níž bylo víno vyrobeno.