Slámové víno

Název vína s přívlastkem, které vzniklo z hroznů dosoušených po dobu nejméně 3 měsíců po ruční sklizni na slámě či rákosu, nebo z hroznů zavěšených v dobře větraném prostoru. Tím se odpaří část vody z bobulí a koncentruje se obsah extraktivních látek. Pro takovou výrobu se musí nechat hrozny dobře vyzrát. Většinou se užívá hroznů bílých odrůd. Získaný mošt musí vykazovat nejméně 27 °NM, což musí být ověřeno SZPI. Lisovat se může i již po 2 měsících, pokud cukernatost moštu dosáhne min. 32 °NM.
Slámová vína bývají velmi extraktivní a sladká. Jejich výroba je náročná, a proto jsou poměrně vzácná a drahá.