Sklepní ulička v Kobylí

PSČ:
Město/obec: Kobylí
Vin. podoblast: Velkopavlovická
GPS: 48°55'47.42"N; 16°53'8.58"E

Logo - Sklepní ulička v Kobylí

Kontakty

Telefon:

Mobil:

Fax:

Web:

www.vinarske.stezky.cz/cze/sklepni_ulicky/velkopavlovicka/kobyli.htm

Popis:

Podle listiny ze 14. století byl hektar vinice v Kobylí dražší než dvacet hektarů pole. Stará vinohradnická obec se může pochlubit slavnou historií vinohradnictví, réva vinná se zde pěstovala již ve 13. století. O vysoké produkci vína svědčí prastaré dlouhé a hluboké vinné sklepy, roztroušené po celé obci, i staré lisovny, dřevěné lisy a sudy s letopočty, nápisy i ručními ozdobami. Od těch dob prodělalo vinohradnictví v Kobylí mnoho změn, úpadků i vzestupů. Před třicetiletou válkou zde bylo prý asi 2 700 měřic, to je 540 ha vinic, po ní jen 43 měřic, které rostly většinou na vinorodých stráních. Úpadek moravského vinařství v 17. století byl zaviněn válečnými událostmi, následující století bylo naopak zlatým věkem, k čemuž přispěl i technologický pokrok. Zavedlo se hnojení chlévskou mrvou nebo ošetřování keřů bordeauxskou jíchou pomocí měděných konví zvaných nechvilky, rozšířilo se používání účinnějších vřetenových presů. Na úpadku vinařství po roce 1800 se podílelo více faktorů: napoleonské války, zrušení nevolnictví, vynález řepného cukru, který zlevnil výrobu kořalky, série neúrodných let 1813–1825 i katastrofální epidemie cholery roku 1831. Když se situace začala zlepšovat – roku 1879 byli v Kobylí na honu císař František Josef I. s císařovnou Alžbětou a chválili zdejší víno – byl do Evropy zavlečen révokaz, v roce 1890 zmařilo vinobraní velké krupobití a roku 1921 se v obci objevila kadeřavost révy. Stabilizaci vinařství v obci přineslo vybudování výkupny hroznů v roce 1937. Rozkvět vinařství nastal v sedmdesátých letech za předsedy JZD Metoděje Foretníka. Tento velmi schopný hospodář však energicky prosazoval i pochybné projekty, jako bylo vykácení 24 hektarů lesa kvůli založení vinic. Místo se nedalo obdělávat a ujal se pro ně název Foretníkova lysina. V 90. letech 20. století bylo v katastru obce kolem 300 ha vinic prvotřídních odrůd.


Živá historie

Klub přátel historie Kobylí vybudoval v podzemí kobylského muzea stálou expozice tradiční malovýroby vína s vinotékou, která nabízí ochutnávku vín místních vinařů. Nedílnou součástí poznání vinařské obce je nejen naučná stezka, vedoucí k legendami opředené studánce U skalky, ale i záznamy a vzpomínky pamětníků – kronikář Jaroslav Kučera si roku 1967 posteskl: „Bojovali jsme za to, aby půda patřila těm, kdo na ní pracují. Dnes ale mají mnohdy z půdy užitek ti, co na ní nepracují, ani jim nepatří. Rodiče obdělávají vinice, mladí jezdí z města jenom pro víno.“ Vinobraní je popsáno v místním nářečí takto: „Hrozny řežú křivákama, dávajú do putýnek, mlatci odbírajú a z putýnek sypú do puten, vynášijú v putnách potom k lejtě do špidláků. Ve špidláku to pístú – mestůvkú zmestujů, nalejú do lejty a vezú k presúzom. U presúza podložijú podvale, pod ně postavijú kaď a vylejú z lejty mest do ni. Potom v putýnkách nosijú mest na pres a presujú ve dně v noci. Burčák nosijú z kadě, co je pod presem, do sklepa a lejú do beček.“

Text z publikace: Průvodce sklepními uličkami jižní Moravy - Nadace Partnerství. Možnost objednávky ZDE
Ve spolupráci s www.vinarske.stezky.cz

Popis cesty:

zvětšit mapu  

Vinařské oblasti

Více o prodeji těchto vín na Aplikaci víno na dotek.

Další informace

Přístupné pouze v měsících:

Ve vzdálenosti do 100 m od zařízení je parkoviště pro osobní automobily. Počet míst:

0

Ve vzdálenosti do 100 m od zařízení je parkoviště pro osobní autobusy. Počet míst:

0

V objektu je úschovna kol. Počet míst:

0

Objekt má bezbariérový přístup:

NE

Fotografie objektu

Zavřít
Zavřít