Menu
vinarske-obce

Popice

Adresa: Hlavní  62, 127  
Vin. podoblast: Mikulovská
GPS: 48°55'33.88"N; 16°40'12.13"E

Logo - Popice

zvětšit mapu  

Vinařské oblasti

Více o prodeji těchto vín na Aplikaci víno na dotek.

Kontakt

E-mail:

oupopice@iol.cz

Web:

www.popice.iol.cz

Další informace

Informace o obci:

POPICE www.popice.iol.cz Obec Popice je typickou obcí vzniklou za německé kolonizace moravského pohraničí ve 13.století. Její středověkou existenci prokazuje kupní smlouva z r.1291, uložená v liechtenštejnském archivu ve Vaduzu. Předchůdcem Popic, které se v minulosti jmenovaly Popicz, později Poppitz, byla pravděpodobně stará slovanská osada Dobřetín, jmenovaná v tzv. Zdíkově listině z roku 1141. Dobřetín ležel asi 700 m východně od současné zástavby, ve viniční trati Svidrunk. Ve 13. a 14.století patřila většina obce klášteru Rosa Coeli v Dolních Kounicích. V 15.století přešla část obce do držení Liechtenštejnů a po zrušení kláštera v Dolních Kounicích se majiteli zbytku obce stali páni z Lomnice. První polovina 17. století přinesla několikerou změnu majitelů obce a to hlavně v důsledku událostí daných třicetiletou válkou. Od roku 1648 až do poloviny 19. století vlastnili obec Dietrichsteinové z Mikulova. Po skončení druhé světové války bylo německé obyvatelstvo odsunuto a v obci se usadili obyvatelé z českých obcí hustopečska, kyjovska a vsetínska. Turistům a návštěvníkům Palavy jsou Popice známy jako začátek jejich putování, přijíždí-li vlakem od Brna či Břeclavi. Nepřehlédnutelný je popický kostel sv. Ondřeje, postavený v roce 1699. Po několika požárech v následujících stoletích, byla postavena v roce 1863 štíhlá věž kostela, která vítá návštěvníky obce dodnes. Údolní niva řeky Dyje, vzdálená 2 km od obce, lákala nejen obchodníky, ale i vojevůdce a dobyvatele. Proto i Popice patří k těm vesnicím, jejichž osud byl hluboce poznamenán vojenskými a loupeživými taženími. Mnohdy následný hladomor decimoval již tak zbídačelé vesničany. Na poděkování za přežití všech těchto strastí postavili v r.1716 vděční osadníci na západním konci obce kapli zasvěcenou patronům ochraňujícím proti moru a to sv.Rozálii, sv.Rochu a sv.Šebestiánovi. O hluboké zbožnosti původních obyvatel svědčí množství soch a křížů v obci a okolí. Většina z nich je pro svoji uměleckou hodnotu památkově chráněna. Obcí procházela honácká stezka z Pešti do Prahy. Na rozcestích byla vroubena kapličkami a sochami. Jednopatrová barokní poklona stojí 700 m východně od obce, na pokraji vinic a socha patrona honáků sv. Vendelína při státní silnici v západní části obce. Na neobdělávaných svazích za obcí roste lékořice, jejíž kořen býval v minulosti těžen a dodáván do lékáren. Zvláštností je i výskyt mandloně nízké, či unikátní stepní rostliny katranu tatarského a kavylu v okolí bývalé tvrze 300 m severně nad obcí, uprostřed viniční trati Mitrberk.

Historie a současnost vinařství:

POPICE – vinařství Obec leží uprostřed moravského vinařského regionu, na rozhraní mezi podoblastí Velkopavlovickou a Mikulovskou, do které patří. Svojí převažující jižní orientací a ochranou před ochlazujícím vlivem severozápadních větrů, které protahují Dyjskosvrateckým úvalem, se řadí mezi obce s vysokým potencionálem vinařství. Příznivá poloha, teplé mikroklima a hluboké sprašové půdy, blízkost velkého vinařského centra i příslušnost pod mikulovské panství umožňovaly od nejstarších dob rozšiřování vinic. Jejich plocha čítala v r. 1620 plných 178 ha, což bylo nejvíce v minulosti. Největší újmu vinařství způsobila třicetiletá válka (1618-1648) a kalamita révokaze v počátcích 20. století. K postupnému oživení vinařství a obnově vinic docházelo v letech 1965-90, kdy se výměra vinic ustálila na necelých 80 ha. Skryté možnosti popických viničních tratí byly využity až v letech 1997 – 2004, kdy byla založena vinařství rodiny Židků, Málků, Sonberk a Gotberg.V r. 2005 dosáhla výměra všech vinic v popickém katastru 172 ha. Vinařství SONBERK (Loc: 48°55'38.794"N, 16°41'36.195"E) SONBERK, a.s. je moderní vinařství s originálním původem, které díky vlastnictví 40 ha vysoce kvalitní půdy na historické vinici Sonberk a investicím, umožňujícím spojit tradici s nejmodernější technologií, vyrábí vína jak jemná a lahodná ke každodenní spotřebě, tak vína nejvyšších kategorií i mnohých ocenění – vína výrazná, plná a hluboká, s rukopisem jedinečného vinaře a s dojmem, na který se nezapomíná. Vinařský dvůr, kde zpracovává svoje hrozny, má uprostřed vinice Sonberk. Stavba vyniká svojí moderností a citlivostí k okolní krajině. Projektoval ji známý český architekt Josef Pleskot z Prahy. Nejkrásnější pohled na pohoří Pálavy a na Novomlýnské nádrže na Mikulovsku je třešinkou na dortu Sonberku, vinařství Velké vinice, vinařství Velkých vín… Vinařství GOTBERG (Loc: 48°55'58.531"N, 16°40'13.101"E) Rozlohou vinic největší vinařství v Popicích je GOTBERG, a.s. Svoje vinice má ve viničních tratích Svidrunk, Panenský kopec a Sonberk. Všechny jsou v počínající plodnosti a vinice jsou ošetřované výhradně ekologickými prostředky. Část produkce společnost dodává smluvním partnerům, kteří z nich vyrábí přívlastková vína. Vinařství GOTBERK bude zpracovávat svoji produkci hroznů ve vinařském dvoře stavěném v trati Stará Hora podle projektu mladého brněnského architekta Martina Bukolského. Rodinné vinařství ŽIDKOVI Rodinné vinařství navázalo na padesátiletou rodinnou tradici, ale vzniklo v dnešní podobě v roce 1996 prvními výsadbami vinohradů na vynikající popické trati Svidrunk. V současné době obhospodařuje v systému integrované produkce celkem 30 hektarů. Rozvíjející se firma nyní produkuje kolem 150 000 litrů vína, zaměřuje se na lahvová přívlastková vína (bílá i červená jsou zastoupena přibližně rovnoměrně). Rodinné vinařství MÁLEK Vinařství Málek je rodinná vinařská firma obhospodařující 3ha vlastních vinic ve vinařských tratích Svidrunk a Mitrberk, jenž se nachází na úpatí hustopečské pahorkatiny. Vinice jsou vysázeny na navátých sprašových půdách, které se pro blízkost Pálavských vrchů vyznačují vysokým obsahem vápna, což dává vzniknout vínům s nezaměnitelným osobitým charakterem. Zaměřuje se především na odrůdy, které dosahují pravidelných špičkových kvalit v tomto přírodním mikroregionu.

Vinaři v této vinařské obci:

Židek Rudolf, Vinařství Málek Stanislav, SONBERK, a.s., Vinařství Gotberg, a.s. , Vinařství Roman Polák - ROMANS manufacture s.r.o.

Fotografie objektu

>