Menu
vinarske-obce

Dobšice

Adresa: Brněnská 70, 671 82
Vin. podoblast: Znojemská
GPS: 48°51'1.87"N; 16°4'51.51"E

Logo - Dobšice

zvětšit mapu  

Vinařské oblasti

Více o prodeji těchto vín na Aplikaci víno na dotek.

Kontakt

E-mail:

dobsice@seznam.cz

Web:

www.dobsice.cz

Další informace

Informace o obci:

Dobšice První písemná zmínka o obci je v zakládající listině premonstránského kláštera v Louce u Znojma z 25. října 1190. Obec je nazvána “Dobšíci“ a tento název je odvozen od osobního jména Dobeš. České osídlení bylo postupně, jako v ostatních obcích se sférou vlivu Louckého kláštera, kolonizováno německým obyvatelstvem pozvaným louckým opatem. Okolí obce bylo již obydleno v pravěku a pozdější době, na což ukazují četné archeologické nálezy, především dva pískovcové smírčí kříže, které asi souvisí s Cyrilometodějským obdobím našich dějin a jejich vyobrazení tvoří součást znaku obce Dobšice. Také obchodní cesta z uherského Ostřihomu a Bratislavy přes Znojmo do Prahy zajišťovala setkání s okolním světem. Ke konci 18. století byla v obci na ulici Suchohrdelská vystavěna sakrální stavba – trojboká poklona pozdně barokního původu. K této pokloně směřovali tři cesty – ze Znojma, Suchohrdel a Dobšic. V roce 1830 byla zřízena v obci první jednotřídní škola, která byla v roce 1882 rozšířena na dvojtřídní školu. Blízkost řeky Dyje znamenala pro obec nejen dostatek vody pro obyvatele a pěstované zemědělské kultury, ale i značné nebezpečí povodní při jarním tání sněhu a hromadění ledových ker v korytě řeky. Povodně zasáhly obec v letech 1799, 1880, 1888 a poslední v roce 2002 a 2006. Mimořádný význam pro stavební rozvoj Znojma a Dobšic mělo několik cihelen nacházejících se v katastru obce a od roku 1873 je známa továrna na výrobu hliněného zboží. Také válečné konflikty se nevyhnuly Dobšicím, z nichž je nejvýznačnější bitva mezi rakouským vojskem Františka I. a francouzským vojskem císaře Napoleona I. v roce 1809, kdy Dobšice málem celé lehly popelem. Vítězná bitva císaře Napoleona I. u Znojma je každoročně připomínána historickou rekonstrukcí začátkem července. Mnoho nalezených předmětů z výstroje a výzbroje vojáků pochází z lokality Léry. Obec vybudovala naučnou stezku Po stopách Napoleonova působení na Znojemsku, po níž se každoročně koná turistický pochod a cyklistická vyjížďka. Mezi význačné osoby Dobšic patří na prvním místě bezesporu Johan Lahofer, truhlář a řezbář. Dodnes se můžeme obdivovat jeho řezbářskému dílu v louckém kostelu sv. Václava, vyřezávaným lavicím s vyobrazením scén ze života sv. Neuberta. Pro Loucký klášter zhotovil unikátní dílo – skvostnou knihovnu, sestávající z nádherných skříní a polic z ořechového dřeva, bohatě vyřezávaných a situovaných do dvou pater s ochozem a okrasným zábradlím. Po zrušení Louckého kláštera v roce 1784 je celá knihovna instalována ve Strahovském klášteru v Praze. Vzhledem k příznivým klimatickým, terénním a půdním podmínkám bylo základní obživou obyvatel zemědělství a také pěstování révy vinné, ovoce a zeleniny, především okurek. Na zpracování okurek a dalších druhů zeleniny byly v Dobšicích ještě před II. světovou válkou tři konzervárny. V obci bylo mnoho vinic a ovocných stromů. Největší plochy vinic byly za krále Karla IV. a později za krále Vladislava Jagelonského. V roce 1678 26 „luckých“ poddaných v obci obdělávalo 236 čtvrtí vinic a v roce 1897 v seznamu největších vinařských obcí jsou na 8. místě jmenovány Dobšice s 63 hektary vinic a s velkým množstvím kopaných vinných sklepů. Révokazová kalamita po roce 1890 a válečné útrapy v obou světových válkách zapříčinily prakticky likvidaci celého vinohradnictví a vinařství nejen na Znojemsku, ale na celé jižní Moravě. Až na konci 60. let minulého století nastala velká obnova vinic, se kterou v obci započalo místní JZD Dobšice, po transformaci Agroservis Višňové, a.s., provoz Dobšice. Na začátku 90. let začíná v Dobšicích s vinařstvím Ing. Jiří Hort. V roce 2005 započala v obci podnikat další firma zabývající se pěstováním révy vinné a výrobou vína – První znojemská vinařská, a.s., která na začátku roku 2007 změnila název na Vinařství Lahofer, a.s. po nejvyznačnější osobě Dobšic – Johanu Lahoferovi. Dnes obec Dobšice se může pochlubit třemi sklepními uličkami. První se nachází v okolí potoka Leska a další jsou v ulicích Za Školou a Dyjská. V druhé polovině února pořádají dobšičtí vinaři putování po sklepích a Sdružení dobšických vinařů každoročně připravuje mezinárodní výstavu vín Jarovín Rosé, jež se mohou zůčastnit pouze vzorky růžových vín. V sočasné době mají Dobšice 2 340 obyvatel a katastr obce má plochu 474 ha zemědělské půdy.

Historie a současnost vinařství:

Dobšice Dobšice patřily k nejvýznamnějším vinařským obcím kraje. V roce 1678 26 „luckých“ poddaných u nás obdělávalo 236 čtvrtí vinic a v roce 1897 v seznamu největších vinařských obcí jsou na 8. místě jmenovány Dobšice s 63 hektary vinic. Vinařské tradice naštěstí nezanikly, každoroční vyhodnocování a ochutnávky přesvědčivě prokazují schopnosti dobšických vinařů vyrábět vysoce kvalitní vína. Řada místních sklepů se může pochlubit krásnými interiéry, v nichž je radost posedět a ochutnávat. Většina laiků zná jen víno červené a bílé. Vinařskou obec Dobšice, ležící v těsném sousedství Znojma, však stále více proslavují vína růžová. Každoročně zde připravuje Sdružení dobšických vinařů mezinárodní výstavu Jarovín rosé, jíž se mohou účastnit pouze růžová vína (nejbližší obdobná přehlídka se koná až na jihu Rakouska). Celkem se sejde obvykle okolo sta vzorků, což je vzhledem k dosud malému rozšíření tohoto typu vína jistě slušný úspěch. „Růžové víno by mělo již na první pohled získat degustátora svojí atraktivní barvou, dále svěží kyselinkou a ovocnou dochutí. Pokud chceme získat kvalitní víno, musíme mít ke zpracování hrozny z dobré polohy a o cukernatosti v kvalitě kabinetu či pozdního sběru,“ tvrdí největší dobšický vinař Jiří Hort. Jeho slova mají váhu - na poslední přehlídce růžových vín získal zlatou medaili za Svatovavřinecké kabinetní, ročník 2005. Růžová vína se vyrábějí z modrých hroznů, které je po sběru nutné co nejdříve lisovat. Čím více se otálí, tím má víno červenější barvu. V roce 2005 začala v obci podnikat další firma zabývající se pěstováním révy vinné a výrobou vína - První znojemská vinařská , a.s., čímž došlo k dalšímu posílení prestiže obce ve společenství vinařských obcí regionu Znojemska. Firma zpracovává výhradně hrozny z vlastní produkce ve sklepním hospodářství v Tasovicích a soustředí se na výrobu přívlastkových vín, která jsou přímou cestou distribuována ke klientům. V nabídce služeb nechybí ani řízené ochutnávky vín a soukromé boxy pro archivaci vín. Ač se jedná o mladé vinařství, obhospodařuje dvě významné historické viniční trati – Babičák ve vinařské obci Dyje a U hájku v naší obci. Kvalitní víno z těchto vinic bývá nejednou uvedeno v historických pramenech jako nejkvalitnější na Moravě. Obec Dobšice se může pochlubit dvěma sklepními uličkami. První se nachází v okolí potoka Leska, další jsou v ulicích Za Školou a Dyjské. V katastru obce jsou dvě viniční tratě v první kategorii – U hájku a Pod tratí. “Za nejlepší považuji trať U hájku,“ tvrdí Jiří Hort. „Zde zrají hrozny pro vynikající Müller Thurgau.“ V druhé polovině února pořádají dobšičtí vinaři putování po sklepích, které s úsměvem nazývají den otevřených dveří. Cestu po vinných sklepech a vinicích Dobšic je možné obohatit o vycházku po naučné stezce Po stopách Napoleonova působení na Znojemsku, která mapuje události bitvy u Znojma, v níž se roku 1809 utkala francouzská vojska císaře Napoleona I. s armádou rakouského císaře Františka I. Každoročně v červenci je tato bitva v Dobšicích připomínána a jsou zde pořádány její rekonstrukce, kterých se účastní kluby vojenské historie mnoha zemí. Na památku této bitvy se rovněž každoročně koná turistický pochod a cyklistická vyjížďka s názvem Po památkách Napoleonova působení na Znojemsku. Vinařství, vinný sklep: Vinařství Hort, tel.: +420 602 149 445, 608 477 676, e-mail: info@vinohort.cz, www.vinohort.cz První znojemská vinařská , a.s. se sídlem ve Znojmě, Velká Michalská 185/3, 669 02 tel. +0420 515 242 756, e-mail: info@pzv.cz Památky, zajímavosti: Sklepní ulička: cca 100 vinných sklepů•Smírčí kříže•Socha sv. Jana Nepomuckého•Památník na počest vojáků padlých v bitvě u Znojma, která se odehrála v roce 1809 a potvrdila Napoleonovo vítězné tažení Evropou•Objekty vojenského opevnění - bunkry•Drobné sakrální stavby (zvonička, kapličky)•Naučná stezka Po památkách Napoleonova působení na Znojemsku: cyklostezka, trasa pro pěší turistiku

Vinaři v této vinařské obci:

Vinařství LAHOFER, a.s., VINO HORT s.r.o.

Fotografie objektu

>

Naši vinaři uspěli v Texasu, přivážejí 48 medailí!

5. 2. 2019 11:54, Pro odborníky

Na první mezinárodní soutěži tohoto roku vybojovali naši vinaři úctyhodných 48 medailí. Na Texas International Wine Competition 2019 získali v konkurenci vín z 12 zemí světa 6 velkých zlatých, 8 ...

Vína z Moravy, Vína z Čech