Menu
vinarske-obce

Šardice

Adresa: Šardice 601, 613  
Vin. podoblast: Slovácká
GPS: 48°57'50.55"N; 17°1'29.96"E

Logo - Šardice

zvětšit mapu  

Vinařské oblasti

Více o prodeji těchto vín na Aplikaci víno na dotek.

Kontakt

E-mail:

ou.sardice@sardice.cz

Web:

www.sardice.cz

Další informace

Informace o obci:

Obec Šardice Nachází se 11 km jihozápadně od města Kyjova V současné době má obec 2.200 obyvatel Oficiální prapor a znak byl obci udělen v r. 2003. První písemná zmínka o Šardicích se datuje 6. února 1286, kdy olomoucký biskup Dětřich vydal rozhodčí listinu o zřízení šardické farnosti. Osídlení je doloženo archeologickými nálezy do mladší i starší doby kamenné, bronzové, železné i v době římského císařství. Šardice jsou obcí převážně zemědělskou s drobnou výrobou. V minulosti byly významnou hornickou obcí. Lignit se zdě těžil od r. 1842 do r. 1992. Obec je významnou vinařskou obcí. Vinařství je doloženo již v 15. století, od kdy kvalitní víno ze Šardic odebírali brněnští měšťané a Augustiniánský klášter. Nejstarší budovou v obci a kulturní památkou je kostel sv. Michaela. Jedná se o raně barokní stavbu na starším gotickém základě, přestavěn v 18. století. Nejvýznamnější kulturní památkou je tzv. augustiniánská biskupská rezidence z r. 1742, která patřila augustiniánskému klášteru na Starém Brně. V rezidenci bydlel i opat augustiniánského kláštera Johann Gregor Mendel, zakladatel nauky o dědičnosti. Dalšími kulturními památkami v obci jsou: - kaple sv. Rocha z r. 1890, vedle stojící kříž a kaštan - smírčí kámen, který je upomínkou na nájezdy Bočkajovců z r. 1605 - boží muka, tzv. Svatá Trojice z r. 1749. Pro obec je charakteristický vlastní kroj, který svým charakterem patří mezi kroje jihokyjovské. Významnou církevní, společenskou a folklorní událostí jsou místní krojované hody konané na svátek sv. Michala, tj. vždy v neděli po 29. září.

Historie a současnost vinařství:

Šardice a vinařství Šardice – Slovácká vinařská podoblast Obcí prochází Mutěnická vinařská stezka Prezentace obce a vinařských akcí na www.sardice.cz Vinařské akce v obci: - místní výstava vín březen - otevření místní vinařské stezky 1. květen nebo první neděle v květnu - zarážení hory srpen-září - svěcení vína kolem 11. listopadu Propagací vinařství v obci a významu J.G.Mendela je Mendelův vinařský spolek Šardice. Vinařský spolek je také pořadatelem vinařských akcí a osvětové činnosti v oblasti vinařství. Vinařské a turistické zajímavosti: - Augustiniánská biskupská rezidence – bývalé reprezentační sídlo brněnských augustiniánů z r. 1742, který přispěli k rozvoji vinařství v obci. Barokní stavba vznikla přestavbou bývalé sýpky, v některých místnostech v patře se zachovanou štukovou výzdobou. V rezidenci pobýval pokrokový opat Cyril Napp a Johann Gregor Mendel, zakladatel nauky o dědičnosti. - Loydrák - sklep s lisovnou z roku 1745, kdysi patříval hostinskému Loyderovi, v roce 1997 opraven. - Kostel sv. Michaela Archanděla, první písemná zmínka z r. 1286 - Kaple sv. Rocha z r. 1890, vedle stojící kříž a kaštan - Smírčí kámen, který je upomínkou na nájezdy Bočkajovců z r. 1605 - boží muka, tzv. Svatá Trojice z r. 1749. Vinařství v obci, viniční trati, pěstované odrůdy Vinařství bylo po celá staletí tradiční obživou občanů Šardic. Doložené pěstování vinic ze 13. století. Hrozen byl součástí pečetě asi v r. 1460, dochované je mosazné pečetidlo s vinařskou tématikou z r. 1622. Původní horenský řád vydaný již Janem Jindřichem, upravený v r. 1753 opatem Pertscherem. Na zdejších svazích obrácených k jihovýchodu se rodily hrozny pro výrobu velmi kvalitního vína, které nakupovali i brněnští měšťané a obchodníci, největším vinařem a zároveň odběratelem vína byl Augustiniánský klášter na Starém Brně, kterému Šardice patřily. Stará hora, Prostřední, Dubový, Kamenné, Nová Hora, Hejdy – to jsou tradiční názvy viničních tratí doložené již v 16 století. V současné době jsou registrovány vinařské trati: Hejdy, Bařinové čtvrtě, Hrubý kopec, Špitálka, Dubový-Červenice, Požární čtvrtě, Padělky , Kameny – sloučené z dřívějších viničních tratí Úlehly, Krátké a Dlouhé Kameny. V Šardicích se daří všem registrovaným odrůdám, nejčastěji pěstované jsou Veltlínské zelené, Muller Thurgau, Ryzlink rýnský a vlašský, Neuburské, Sauvignon, Tramín červený, z novějších odrůd Chardonnay, Frankovka, Portugal modrý, Svatovavřinecké, Rulandské modré, z novějších odrůd André, Cabernet Moravia, Dornfelder. V současné době je největším vinařem v obci firma Neoklas, a.s., a působí zde několik menších vinařských firem. Vinné sklepy jsou umístěny v trati Za dědinů, U hřiště, Hliník. Nabídka stravování a ubytování Stravování je možné zajistit v restauraci U Orla, občerstvení poskytují Pohostinství na hřišti, Sportbar na nákupním středisku, Ubytování – nově otevřený penzion pro 30 osob, menší kapacity jsou v soukromých sklepech v trati Za dědinů a U hřiště. Informace o ubytování je možné získat také v restauraci U Orla. Sklepy – U hřiště, Za dědinů, Hliník

Vinaři v této vinařské obci:

Foretník František, MARIPET - Marie Stávková a Petr Lhota, Galia Zdeněk, Božena Maradová, Rodinné vinařství Buštík, Vinařství Nešporovi, Sklípek Šardice (vinařství a sklep U Profotů), Vinařství Karlík , Vinařství NEOKLAS Šardice a.s., Vinařství Benešovský

Fotografie objektu

>