Menu
vinarske-obce

Ratíškovice

Adresa: U Radnice  1300, 696 02
Vin. podoblast: Slovácká
GPS: 48°55'14.58"N; 17°9'55.55"E

Logo - Ratíškovice

zvětšit mapu  

Vinařské oblasti

Více o prodeji těchto vín na Aplikaci víno na dotek.

Kontakt

E-mail:

podatelna@ratiskovice.com

Web:

www.ratiskovice.com

Další informace

Informace o obci:

Stručná informace o obci: Obec Ratíškovice (okres Hodonín) se nachází na dopravní spojnici mezi Hodonínem a Kyjovem. Rozloha katastrálního území činí 1 261 ha. Rozloha zastavěného území je 145 ha. Počet obyvatelstva k roku 2007 je 4 048. První literární zmínka o obci Ratíškovice je z let 1131 – 1141, a to v listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka. O podstatně starším osídlení svědčí archeologické nálezy z doby kamenné, bronzové, z období kultury halštatské a slovanského osídlování. Vzhledem k tomu, že literární zmínky o obci jsou ve středověké a raně novověké literatuře sporadické a Ratíškovice nejsou zaznamenány ani na první mapě Moravy (17. stol.), lze oprávněně usuzovat, že šlo o obec hospodářsky, vojensky i politicky méně významnou. Obyvatelstvo se zabývalo zemědělstvím, a to na menších vlastnických rozlohách a méně bonitních půdách, v důsledku čehož v Ratíškovicích nedošlo k výrazné majetkové diferenciaci. Postavení obce se mění teprve s nástupem průmyslu, především pak s rozvojem hornictví. V průběhu 20. století dochází k prudkému nárůstu počtu obyvatelstva a změně profesní skladby. Ratíškovice se řadí mezi obce s největším počtem obyvatel a vykazují vysoký stupeň občanské vybavenosti (plavecký bazén, dvě travnatá hřiště, kuželna, tenisové kurty s umělým povrchem, muzeum ve vagonu, turistická železniční drezína, skatepark, fitcentrum, penziony, ubytovna...).

Historie a současnost vinařství:

O vinařství v Ratíškovicích se uchovaly útržkovité historické odkazy, nicméně hmotné doklady o dlouholeté vinařské tradici neexistují. Rozvoj vinohradnictví a vinařství se datuje až do 60. let 20. století. Vinohrady byly vysazeny v tratích Díly, Nácestky a Hrubé pole. Nad tratí Nácestky bylo postupně vystavěno sto vinných sklepů v převážné většině i s nadzemními lisovnami, popřípadě místnostmi pro posezení. Architektura těchto staveb je odrazem estetického cítění vinařů. Můžeme zde shlédnout stavby odkazující svým vzezřením k lidové architektuře, tak stavby uplatňující netradiční - moderní tvarosloví i materiály. Odrůdová skladba vinic s tradičně nejrozšířenějšími odrůdami MT, VZ, RB, PM, F, SV je v současnosti obohacována novými či v ratíškovické lokalitě méně známými druhy révy. Rovněž tak někteří vinaři opouští tradiční vinařské postupy a osvojují si technologie nové. Výsledkem souběžného zachování tradičního vinohradnictví a vinaření a zavádění nových odrůd a vinařských postupů je široká škála vín, jež je výzvou pro milovníky vína.

Vinaři v této vinařské obci:

Rodinné vinařství Toman

Fotografie objektu

K danému objektu nejsou zatím umístěny žádné fotografie.
>