Menu
vinarske-obce

Hroznová Lhota

Adresa: Hroznová Lhota 170, 663  
Vin. podoblast: Slovácká
GPS: 48°54'25.29"N; 17°25'3.83"E

Logo - Hroznová Lhota

zvětšit mapu  

Vinařské oblasti

Více o prodeji těchto vín na Aplikaci víno na dotek.

Kontakt

E-mail:

obec@hroznovalhota.cz

Web:

www.hroznovalhota.cz

Další informace

Informace o obci:

Orgány obce tvoří patnáctičlenné zastupitelstvo a pětičlenná rada, která zřídila komisi finanční, kontrolní, stavební, sociální, kulturní , mládeže a sportu. Od roku 1993 je obec zapojena do Programu obnovy venkova. Díky této iniciativě se podařilo obnovit a oživit spolkový a kulturní život obce. Díky tomu se obnovují tradice jako Jízda králů a začínají vznikat nové například Živý Betlém, Přehlídka mužských sborů nebo Opožděný Silvestr. V současné době jsou to akce významem přesahující hranice obce. Za podpory tohoto projektu se podařilo realizovat některé významné akce např. oprava Zdravotního střediska, úprava ploch před obecním úřadem, bylo zřízeno informační centrum. V roce 1999 byl Parlamentem České republiky obci přidělen prapor. Tvoří jej tři svislé pruhy zelený, červený a zelený. Uprostřed jsou dva zelené vinné hrozny na zkřížených žlutých větévkách. K základnímu občanskému vybavení obce patří kostel Sv.Jana Křtitele, budova OÚ, pošta , KD s kinosálem, zdravotní středisko, MŠ, ZŠ, dvě sportoviště, tři dětská hřiště, kostel, hřbitov.V obci jsou dále tři prodejny smíšeného zboží, prodejna s průmyslovým zbožím, květinářství, prodejna s dárkovým zbožím a dvě pohostinství. KD prošel opravou, sportovní areál má dokončenu I.etapu. Obec má vlastní vodovod včetně zdroje pitné vody. Plynofikace byla dokončena v r 1995. V roce 1996 byla provedena kabelizace telekomunikačních sítí.Obec je plně odkanalizovaná, bez ČOV. Obec má zpracován pasport stávající kanalizace a studii pro výstavbu ČOV, která předpokládá rekonstrukci některých částí kanalizace a výstavbu čističky pro další 4 obce . Místní komunikace jsou až na zanedbatelnou část opatřeny pojízdným povrchem. Chodníky jsou postupně opravovány. Připravuje se výstavba nových sítí v lokalitě pro výstavbu RD. Likvidace odpadů je uskutečňována formou organizovaných týdenních svozů popelnic, přičemž systém plateb za likvidaci motivuje občany k separování jednotlivých složek. Mimo to jsou v obci tři stanoviště kontejnerů na separovaný odpad (plasty,papír, sklo). Kovové odpady mají možnost obyvatelé odevzdat ve dvoře OÚ. OÚ organizuje pravidelně sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů.Na území obce se nenachází skládka a ukládání odpadů je smluvně zajištěno u firmy Ekor s.r.o. , která provozuje velkokapacitní skládku. Veškeré budovy ve správě obce jsou zplynofikovány a opatřeny regulačními systémy. Na budově radnice a KD byla vyměněna okna a provedena tepelně izolační fasáda. Budova ZŠ má zpracován energetický audit, jehož cílem je návrh energeticky úsporných opatření, která budou postupně realizována. Veřejná prostranství před obytnými domy jsou udržována přímo občany včetně údržby a výsadby záhonů. Několikrát v roce občané provádí úklid podél státní komunikace v obci. OÚ pak zajišťuje odvoz na skládku. Prostranství u obecních budov popř. prostory tvořící velké celky jsou udržovány v rámci VPP. Údržbu drobných sakrálních objektů provádí věřící za spoluúčasti obce či farnosti. V prostoru za OÚ je postupně budován areál, který by měl sloužit jako místo klidu a setkávání při kulturních akcích, je vybudován přírodní parket, je vybudováno dětské hřiště.

Historie a současnost vinařství:

Zahrádkářský svaz má v Hroznové Lhotě více než 40-ti letou historii. Za tuto dobu měl vždy bohatou činnost. Chutnání vína, přednášky, vinobraní, výstavy, tématické zájezdy o zahradnictví a vinařství, ale i poznávání krás vlasti. V posledních 11- ti letech se místní zahrádkáři hlavně zaměřili na dvě velké, pro obec významné, akce. Tou první je každoroční Chutnání vína, které se koná vždy o Velikonoční neděli. Už žádný Hroznolhoťan si nedovede přestavit Velikonoce bez "Koštu". Vystaveno bývá asi 350 vzorků. Každoroční velká účast je známkou toho, že je to velká společenská událost, kde se schází rodiny, přátelé, beseduje se, popíjí se dobré vínečko, ale také se zazpívá při cimbálové muzice. Večer košt pokračuje taneční zábavou při dechovce. Druhá velká akce je hroznolhotské Vinobraní, které se koná vždy v polovině září. Po dvacetileté přestávce, v roce 1990, bylo navázáno na tuto tradici, okamžitě se ujala a měla velký úspěch. Vinnou révou krásně vyzdobený sál, výborný burčák, historický průvod, bohatý doprovodný program, trhání hroznů, hotaři, výborná zábava v přeplněném sále, dávají znát, že zahrádkáři dělají správnou věc.

Fotografie objektu

K danému objektu nejsou zatím umístěny žádné fotografie.
>

Naši vinaři uspěli v Texasu, přivážejí 48 medailí!

5. 2. 2019 11:54, Pro odborníky

Na první mezinárodní soutěži tohoto roku vybojovali naši vinaři úctyhodných 48 medailí. Na Texas International Wine Competition 2019 získali v konkurenci vín z 12 zemí světa 6 velkých zlatých, 8 ...

Vína z Moravy, Vína z Čech