Menu

Vína z Moravy, Vína z Čech

akce a novinky

Vinařství 100 let od vydání prvního Vinařského obzoru

6. 2. 2007 10:32

Z aktuálního čísla Vinařského obzoru 1/2007

Minulé číslo Vinařského obzoru završilo 100 let jeho vydávání. Tímto vydáním tedy začíná druhá stovka let. Stejně jako celé vinařství i časopis zažil během uplynulých sta let vzestupy a pády. K hlavním mezníkům pro Vinařský obzor patřily obě světové války, rozpad Rakousko-Uherska a vznik Československa, vznik Ústředního svazu vinařů československých a následné převedení časopisu z Moravského zemského svazu vinařů pod tento svaz, zákaz činnosti profesních svazů a s tím související zastavení vydávání časopisu tehdejším nastupujícím režimem v roce 1948, převod časopisu pod jinými názvy z Brna do Prahy a pak Bratislavy, obnovení vydávání časopisu v roce 1991 pod hlavičkou Moravínu, rozpad Československa a nakonec převod z Moravínu na Svaz vinařů ČR.

Obdobně vinařství na území ČR prožívalo své vzestupy a pády, jsou všem všeobecně známy z vyprávění předků, publikací a vlastní zkušenosti. Poslední zásadní změnou pravidel byl vstup ČR do EU před více než dvěma lety.
Po několikaleté přípravě jsme přistoupili na pravidla západnější části Evropy a opět, na nějaké snad delší období, jsme se oprostili od podporování zájmů, které jsou dohodnuty ještě před východem slunce u nás. Ale ani ta západní část Evropy nás nepřijímala z dobročinnosti, šlo o rozšíření vlivu sféry zájmů a o rozšíření spotřebitelského trhu. Ve věci vinařství bylo dohodnuto přistoupení k EU jen za takových podmínek, které byly pro celou ČR přijatelné. To znamená, byla zvažována každá požadovaná výjimka a reakce na ní ze strany tehdejší EU. Co bylo zváženo ze strany ČR jako příliš drahé (například vinařská zóna A), bylo opuštěno a nebo se našla jiná cesta řešení (výsadba vinic před vstupem). Na druhou stranu zase ještě dnes nejsme členy s veškerými právy (například svoboda pohybu osob se nás netýká, nemůžeme se svobodně rozhodnout, ve které zemi chceme pracovat). Zkrátka šlo o tvrdé jednání, kde obě strany hájily své zájmy.

Ve vinařství jsme se museli přizpůsobit tržnímu řádu EU z roku 1999, na jehož vznik jsme neměli žádný vliv a který byl ČR předložen formou „ber, nebo nech ležet“. Asi to jinak ani nešlo. Ale všeho do času, tržní řád v EU má „průměrnou životnost“ asi deset let. Proto Komise EU již celý rok 2006 připravovala jeho reformu. Nechci být na druhou stranu přílišným optimistou, jako jeden z menších států evropské pětadvacítky toho sami moc neprosadíme. Z mého pohledu byla minulá reforma z roku 1999 lepší než tržní řád z roku 1988 a proto doufám, že přínosem bude i současná reforma. Jednání jsou zatím velmi tvrdá, na kompromisu se nedokáží shodnout ani všechny evropské profesní organizace. Zkrátka zájmy jihu jsou jiné než zájmy severu, zájmy průmyslových podniků jiné než zájmy zemědělských producentů hroznů a zájmy vinařských družstev jiné než zájmy rodinných podniků. Jedinou cestou je ale nalezení kompromisu, žádný z uvedených zájmů sám nezvítězí a že jde o hodně, je jasné. Jde o vinařství přibližně druhého desetiletí tohoto století.

Zatím je naplánováno, že během ledna 2007 ještě znovu projednají svá stanoviska evropské profesní organizace, koncem ledna se k návrhu reformy vyjádří Evropský parlament. Následovat bude zpracování návrhu legislativního textu Komisí, ten by měl být odevzdán Radě a Parlamentu začátkem léta. Během konce roku 2007 a začátku roku 2008 bude probíhat schvalovací proces a reálná účinnost nového nařízení padá v úvahu nejdříve od počátku vinařského roku 2008/2009 nebo spíše v roce 2009.
Jako vinaři z ČR máme dva hlavní zájmy na reformě – ponechání možnosti zvyšování cukernatosti moštů sacharózou a spravedlivé přerozdělení vinařského rozpočtu EU jednotlivým členským státům. Mimoto máme řadu méně významných zájmů, k jejichž prosazení ale bude nutná podpora jiných členských států.

Rok 2007 bude tedy nejenom rokem oslavy 100 let existence Vinařského obzoru, ale i přípravy na budoucnost. A platí to plně i v národním měřítku. Na rozdíl od Rakouska, Česko nezvládlo přechod ze stávajícího programu HRDP na EAFRD, není to vinou vinařů, ti tím budou jenom poškozeni. Jde zde především o integrovanou produkci, o níž jsme už od konce roku 2005 intenzivně jednali s ministerstvem, ale výsledek všech těchto jednání nás nemůže plně uspokojit, byť probíhala na nejvyšší úrovni. Platí zde „nikdo ti nemůže dát tolik, co ti mohu slíbit“. Zase jsme nedosáhli srovnatelných podmínek s našimi jižními sousedy. Narozdíl od nich přijde nový program EAFRD a s ním i vyšší sazby pro IP až v roce 2008 (přihlášky na podzim tohoto roku, plnění závazků od roku 2008 a výplata náhrad za vyšší náklady v roce 2009). O srovnatelné částce není vůbec řeč, zřejmě do roku 2015 zůstaneme v pozici diskriminovaných, naše vláda nemá zájem na srovnání podmínek s našimi konkurenty.

Přesto doufám, že to bude pro vinaře dobrý rok, nejenom vynikající sklizní, ale že se nám všem podaří vytvořit dobrý legislativní rámec v rámci EU pro příští desetiletí. Přeji nám to do nového roku všem!

Jiří Sedlo

----------------
Dále z obsahu:

Jednání AREV k reformě trhu s vínem
Zaplatí stát za neoprávněně vybranou daň
Portál farmáře
Pracovní operace ve vinici - řez révy vinné
Odrůda měsíce - Rulandské šedé
Choroby révy způsobené viry a fytoplazmami
Novinky z vinohradnické mechanizace
Povětrnostní podmínky v roce 2006
Réva vinná, příroda a planeta Země
Z historie výzkumu vinných kvasinek
Vinice Šobes - její hadi a ještěrky
Stanovení popela ve víně
Projekt Staré hory
Vinařství v Moldávii
Terroir v marketingu českých a moravských vín
Moravská vína v Krakowě uspěla
Historie vinařství v Prosiměřicích
Prezident republiky na vinobraní v Mostě
Po stopách dánských vín

více na www.vinarskyobzor.cz