Menu

Vína z Moravy, Vína z Čech

akce a novinky

Informace k připravovanému VOC Morava

21. 5. 2007 08:47

Vážení vinaři, jak jistě víte, již několik let se pracuje na systému VOC a s nelibostí můžeme konstatovat, že zatím se nepodařilo tento přivést ke zdárnému konci, tedy produkci jakéhokoliv vína VOC. Představenstvo Svazu vinařů ČR a následně valná hromada projednala a také schválila postup ve věci založení VOC Morava. SV ČR proto s právní pomocí vytvořil a nechal zaregistrovat občanské sdružení VOC Morava, které by do budoucna mělo získat povolení uvádět do oběhu vína VOC Morava. V současné době je potřeba, aby se případní zájemci přihlásili ke členství, a proto probíhá přijímání členů. Následně bude svolána ustavující valná hromada VOC Morava, kde budou zvoleny orgány VOC.

Svaz vinařů ČR se v orgánech VOC nebude angažovat a ponechá tuto skutečnost plně na vůli valné hromady VOC Morava. Ve věci získávání všech povolení potřebných pro dosažení označení vína VOC Morava se předpokládá vzájemné smluvní zajištění ze strany SV ČR.

Úspěch bude záviset zejména na Vašem přístupu, zda víno VOC Morava bude existovat již letos nebo až v roce 2008. Samotný charakter vína, stejně jako všechny ostatní administrativní záležitosti stanoví valná hromada VOC Morava. Zde se tedy zasílá nabídka těm, kteří mají relevantní zájem víno VOC Morava produkovat a mít možnost spolurozhodovat o orgánech, charakteru VOC Morava a administrativních záležitostech, aby se přihlásili prostřednictvím přiložené přihlášky. Valné hromady se může zúčastnit každý, kdo vyplní přiloženou přihlášku a splní stanovy VOC.

Podmínky členství vyplývají ze stanov VOC, které jsou přílohou této zprávy.
Pro informaci se předpokládá, že podle potřeby dojde k úpravě vinařského zákona či prováděcích předpisů a VOC Morava, pokud předtím nevzniknou jiná VOC, bude možné „aplikovat“ na případy menších VOC.
S pozdravem

ing. Jiří Sedlo, CSc.

Přílohy ke stažení:
Stanovy VOC Morava
Přihláška člena VOC Morava

(pk)