Menu

Vína z Moravy, Vína z Čech

akce a novinky

Certifikáty elektronických podpisů pro registrované vinaře a vinohradníky

11. 5. 2007 15:37

Národní vinařské centrum ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR a společností I.CA nabízí registrovaným vinařům a vinohradníkům bezplatné vydání certifikátu "elektronického podpisu", který mohou využít například pro elektronické podávání povinných hlášení (o sklizni, o produkci..) UKZUZu prostřednictvím "Portálu farmáře" (http://farmar.mze.cz). Mnozí z vás se s možností elektronického podávání hlášení seznámili také na semináři, který proběhnul 18.4.2007 v NVC ve Valticích.Podávání hlášení elektronicky s elektronickým podpisem má pro vinaře či vinohradníka nespornou výhodu v tom, že si nemusí obstarávat originály formulářů pro podávání, ručně je vypisovat, posílat poštou atd. Vše udělá ze své kanceláře prostřednictvím počítače a Internetu.

Co musí vinař či vinohradník udělat pro to, aby mohl podávat hlášení elektronicky?

1) Požádat o přístup do "Portálu farmáře" na místně příslušné Zemědělské agentuře - pro podrobné pokyny klikněte ZDE

2) Pro vydání certifikátu elektronického podpisu navštívit Národní vinařské centrum pro vydání "Potvrzení Národního vinařského centra" o tom, že jste registrovaným vinaři či vinohradníky (dle "Vinařského zákona"). Na základě tohoto potvrzení vám na kontaktních místech I.CA (pobočkách Československé obchodní banky) vydají certifikát. Pro vlastní certifikát je třeba si přinést disketu nebo flash disk (pro možnost užití flash disku raději kontaktujte příslužnou pobočku ČSOB). Podrobný popis postupu pro vydání certifikátu prostřednictvím NVC je popsán v "Metodickém postupu pro vydávání kvalifikovaných certifikátů pro vinaře", který je ke stažení na konci této zprávy - prosím podrobně si pokyn prostudujte a před návštěvou NVC si připravte podklady dle tohoto pokynu.

Vydání certifikátu prostřenictvím NVC je pro první rok zdarma, pro další období zvýhodněná cena 370 Kč + DPH / rok (nyní se jedná s MZe o možnosti poskytování certifikátů zdarma i pro další období). Tento certifikát elektronického podpisu je samozřejmě možno použít i ve všech jiných aplikacích, které vyžadují elektronický podpis; nikoliv pouze na "portálu farmáře".

Případné další informace k vydávání certifikátů vinařům Vám zodpoví pracovníci Národní vinařského centra ing. Marek Babisz nebo ing. Pavel Krška, tel. 519 352 072. Pozor: v termínu od 15. do 17. 5. budou oba pracovníci mimo kancelář - prosím obracejte s návštěvou pro vydání "Potvrzení Národního vinařského centra" po tomto termínu.

Pro dotazy ohledně technického fungování a vydávání certifikátů se můžete obracet na help desk společnosti I.CA.