Menu

Vína z Moravy, Vína z Čech

akce a novinky

Prodej vinice v katastru obce Klentnice - nabídka pro vinaře

11. 4. 2019 10:52

Vážení vinaři, obec Klentnice zveřejnila záměr prodeje pozemku ve svém katastru vedeného v KN jako vinice. 

Více informací naleznete v přiloženém dokumentu. "Záměr obce Klentnice"