Menu

Vína z Moravy, Vína z Čech

akce a novinky

Od 1. ledna 2019 do 15. února 2019 je možné zasílat žádosti o podporu z Vinařského fondu

20. 12. 2018 10:09

Od začátku roku do 15. února 2019 je možné podávat projekty na Vinařský fond. Projekty mohou podávat jak fyzické tak právnické osoby.

Vinařský fond podporuje účast výrobců vína na výstavách a soutěžích vín. Výrobci vína si mohou požádat o podporu na úhradu nákladů na pronájem prezentační plochy a to na celý soubor výstav a soutěží vyjmenovaný v Pravidlech pro žadatele s tím, že se samozřejmě nemusí všech vyjmenovaných výstav a soutěží účastnit. Je na rozhodnutí každého výrobce, kolika výstav a soutěží se zúčastní. Až teprve podle vyúčtování, ve kterém výrobce specifikuje, kolika soutěží nebo výstav se v daném roce zúčastnil, bude žadateli proplacena polovina jeho nákladů.

Vinařský fond podporuje pořádání výstav, přehlídek a soutěží vín a to jak místních výstav či koštů tak výstavy a soutěže větší, regionální i s celorepublikovým významem. Pořadatelům je uhrazeno 50% nákladů spojených s pronájmem prostor a propagací akce.

Vinařský fond dále ze svých prostředků podporuje pořádání školení, seminářů a konferencí s vinařskou tématikou a to 80% nákladů na pronájem, propagaci a honoráře přednášejících.

Požádat lze i na výrobu materiálů podporujících informování veřejnosti o vinohradnictví a vinařství. V tomto případě Vinařský fond podporuje např. vydávání publikací o víně, vinohradnictví i vinařství, nebo prezentaci vinařských spolků, sdružení, obcí či regionů a to jak jejich webovou prezentaci, tak prezentaci formou tištěných materiálů.

V neposlední řadě podporuje Vinařský fond pořádání akcí na propagaci vína a vinařství jako jsou vinobraní nebo otevřené sklepy. U těchto akcí Vinařský fond hradí 90% nákladů na pronájem prostor, propagaci a honoráře účinkujících.

Veškeré pořádané akce se musí konat od 1. dubna 2019 do 31. prosince 2019 a kromě malých místních výstav či koštů musí být na všech akcích uveřejněno logo Vinařského fondu a logo Vína z Moravy, vína z Čech. Stejný termín platí i pro účast na výstavách a soutěžích.

Bližší podmínky jsou stanoveny v Pravidlech pro žadatele o poskytnutí podpory, která jsou uveřejněna na www.vinarskyfond.cz.

Svatomartinské ročníku 2019 ochutnáme už v pátek 8. listopadu a bude kvalitnější

3. 6. 2019 13:08, Pro veřejnost

Vinařský fond, majitel ochranné známky Svatomartinské, rozhodl pro letošní rok o dvou změnách v jejím používání: Pro možnost používat známku Svatomartinské budou muset vína ročníku 2019 získat p ...

Vína z Moravy, Vína z Čech