Menu

Vína z Moravy, Vína z Čech

akce a novinky

Informace pro příjemce podpor na výsadbu vinic v letech 2003 a 2004

3. 11. 2017 13:21

Vážení vinohradníci, k 31. říjnu 2017 proběhl termín splatnosti splátek návratných částí podpor na výsadbu a obnovu vinic, které Vinařský fond poskytoval v letech 2003 a 2004.

Splátky dle Vašeho Uznání závazku prosím zasílejte na bankovní účet č. 2107734089/2700. Jako variabilní symbol uveďte číslo Rozhodnutí (např. RV/351/03 = V.S. 35103) a jako specifický symbol uveďte svoje IČO, případně rodné číslo.

Pokud jste splátku již zaslali, považujte prosím tuto informaci za bezpředmětnou.

S pozdravem za Vinařský fond

Ing. Ctibor Dolanský