Menu

Vína z Moravy, Vína z Čech

akce a novinky

Legislativně o pořádání koštů vín - informace pro pořadatele

21. 3. 2007 13:37

článek z Vinařského obzoru č. 3/2007

Jsem lokální patriot a rád bych udělal něco pro propagaci vín z naší oblasti. Chtěl jsem uspořádat výstavu vína tak, že akce měla trvat po tři víkendy. Došel jsem se tedy zeptat na živnostenský úřad, zda k tomu potřebuji nějaké povolení a jaké pro to musím splnit podmínky. Na živnostenském úřadě mi bylo k mé hrůze řečeno, že pro uspořádání akce musím splnit náročné podmínky povolení provozovat hostinskou činnost, což v sobě zahrnuje 6 let praxe v hospodě… Je to vůbec možné? Skutečně nemůžu legálně uspořádat výstavu vína, aniž bych měl takovéto předpoklady? Jak to proboha dělají ti ostatní, když je na Moravě tolik různých výstav vín, koštů a podobných akcí?
čtenář B. Čtverák

Ostatní to dělají tak, že se nechodí ptát na živnostenský úřad. Nepadl totiž správný dotaz na správném místě. Přišel jste se zeptat, jaké potřebujete povolení, ale živnostenský úřad Vám odpověděl na jinou otázku: co musím splnit, pokud chci podnikat v oblasti pořádání výstav vín s konzumací. Vy jako fyzická osoba potřebujete zvláštní povolení (tzv. živnostenský list) obecně vždy tehdy, pokud hodláte podnikat. Ale co je to vlastně podnikání? O podnikání lze s odkazem na obchodní zákoník a živnostenský zákon hovořit až když jsou naplněny základní znaky podnikání, tj. soustavnost činnosti, její provádění vlastním jménem na vlastní odpovědnost, a za účelem zisku. Pokud není splněna jedna z těchto tří základních podmínek, nejedná se o podnikání a živnostenského úřadu se to vůbec netýká. Důležité tedy je, proč výstavu pořádáte, zda ji hodláte uspořádat pro zisk, nebo z důvodů propagace vína a jeho kultury. To první je podnikání, to druhé je zájmová činnost. To první je v gesci živnostenských úřadů, to druhé (při splnění určitých podmínek) nikoli.

Pojďme si to trochu rozebrat:

1. Pokud jde o motiv zisku, je třeba odlišit pořádání akce „abyste vydělal“ od varianty „abyste to neplatil ze svého“. Je pochopitelné, že i při zájmové činnosti budete věci organizovat tak, že se Vám uhradí náklady s tím spojené. Žádná bohulibá činnost určená veřejnosti se nedá dělat trvale jen z vlastní kapsy (už proto, že cokoli je zadarmo, je obvykle zneváženo). Tohle je ovšem velmi citlivé, nikdy totiž nemůžete zaručit, že na korunu přesně se budou krýt výdaje a příjmy, a musíte počítat s tím, že pokud na tom vyděláte, Vaše skutky budou nakonec měřeny spíše tím, jak to dopadlo, než z jakého důvodu jste to dělal. Pokud tedy dosáhnete zisku (někdy se tím může myslet dokonce jen příjem!), první podmínka pro podnikání je v zásadě splněna.

2. Pak bude tedy důležité posoudit otázku soustavnosti. Určit, kdy něco je nebo není soustavné, může být docela problém. Jestliže ve Vašem případě jde o tři víkendy, pak zde již jistá soustavnost může být spatřována a vše je otázkou šikovné interpretace skutečné podoby té akce. Jestliže se jedná o jednu akci „na třikrát“, pak to je stále jedna akce a pořádat jednu akci je něco jiného než pořádat akce tři. Na druhou stranu, pokud po tři víkendy výstavu v sobotu vybalíte, v neděli sbalíte, lidi mezi tím odejdou a zase přijdou, třikrát Vám za ochutnávku zaplatí, třikrát najmete personál a mezi jednotlivými částmi takovéto výstavy bude v příslušné tělocvičně probíhat schůze pěstitelů motýlů a cvičení mažoretek, pak jednu akci „na třikrát“ sotva ustojíte. Zde je tedy hodnocení otázkou šikovné argumentace a i přípravy podoby té akce. Podle mne je ale obecně třetí konání něčeho právě tím momentem, kdy se z nahodilého stává opakované nebo soustavné.


3. Podmínka „vlastním jménem na vlastní odpovědnost“ je splněna vždy, když realizujete svůj vlastní nápad a nikdo Vám do toho nemluví. Taková podmínka splněna není např. kdybyste uspořádání výstavy dostal úkolem od zaměstnavatele (základním znakem této tzv. závislé činnosti je právě závislost – tj. plnění příkazů zaměstnavatele).

Takže to vypadá na podnikání? Nezoufejte, je z toho docela snadná cesta ven a odpověď Vám dají právě ti ostatní, na které se ptáte. Důležitá pro konečnou interpretaci je totiž i volba vhodné formy, kterou tomu celému dáte. Všimněte si, že většinou tyto výstavy pořádá nějaký svaz, jednota, sdružení, spolek. Tato uskupení podléhají registraci na Ministerstvu vnitra jako zájmová sdružení založená podle zákona o sdružování občanů č. 83/1990 Sb. Takové sdružení má statut právnické osoby a z povahy věci není zřízeno za účelem podnikání, ale k plnění svých vytčeních cílů. Sdružení má svoje stanovy a podle nich plní ideály svého poslání, přičemž zisk zde není primární. Proto pod hlavičkou sdružení lze provádět činnosti, které by jinak mohly svým charakterem připomínat podnikání nebo jím i být. I když by sdružení z jeho činnosti vyplynul zisk, je to legální (pouze jej musí přiznat a zdanit), ale platí, že se na to nevztahují pravidla pro podnikání, tedy ani Vámi zmíněné kvalifikační předpoklady vyplývající ze živnostenského zákona. Vzhledem k tomu, že zřejmě nebudete chtít zůstat s propagací vín jen u této jedné výstavy, doporučuji Vám založit si tedy sdružení. K tomu potřebujete nejméně ještě dva přátele, kteří sdílí Vaše pohnutky, a podat si žádost o registraci na MVČR. Se sdružením jsou sice spojené nějaké menší administrativní povinnosti (např. sepsání stanov, zřízení účtu v bance, později daňové přiznání atd.), ale kdo chce něčeho dosáhnout, musí pro to i něco obětovat (což Vám jistě nemusím říkat – jste k tomu zjevně připraven).

Musím Vás však upozornit, že i když sdružení nepodléhá živnostenským předpisům, vztahují se na něj (podle typu aktivit) nejrůznější předpisy požární, hygienické, stavební atd. Takže pokud byste např. chtěl pořádat výstavu ve svém sklepě, měl byste jej mít zkolaudován na příslušný počet osob z hlediska požárních únikových cest, hygienických limitů pro výměnu vzduchu atd. Pokud tam nedej bože budete chtít podávat jídlo, budete muset splňovat i náročné hygienické předpisy, event. systém kritických bodů apod. Každopádně ale myslím, že je třeba sice tyto předpisy znát, nicméně především používat zdravý rozum. Místo cesty na živnostenský úřad byste ale měl určitě volit cestu spíše Ministerstvo vnitra.

Jan Horešovský, Praha

----------------------------
Obsah čísla:

Richard Stávek: Editorial

Z redakční pošty

Spolkové informace

Jiří Sedlo: Rozdíl v přístupu k vinařům v Evropské unii a v České republice

Informace z činnosti SV ČR

Informace z Moravínu

Vinařská legislativa

Podpora na restrukturalizaci a přeměnu vinic

Jan Horešovský: Legislativně o pořádání koštů vín

Zprávy z O. I. V.

XXX. Svetový kongres O. I. V. vinohradníctva a vinárstva 2007 v Budapešti

Vinohradnictví

Fungicidní a herbicidní ochrana vinohradů

Patrik Burg, Pavel Zemánek: Měření emisí skleníkových plynů a amoniaku při hnojení vinic

Marta Hubáčková: Chrupka bílá a Chrupka Jalabertova

Jana Brabcová, Pavel Pavloušek: Diplomová práce - Vliv odlistění u modrých odrůd révy vinné na intenzitu napadení plísní šedou

Erich Minárik: Friedrich Zweigelt - šľachtiteľ a pedagóg

Zprávy ze světa vinohradnictví

Pavel Pavloušek: Odrůda měsíce - Ryzlink vlašský

Nebojte se integrované produkce!

Milan Nestarec: Interpsecifická odrůda Regent

Ekologie

Lubomír Nátr: Letošní počasí, globální klima a přírodní katastrofy

Vinařská technologie

Erich Minárik: Dopad selektovaných prírodných vínnych kvasiniek na štýl a predajnosť vína na trhu

Prevence rizika škod kvasiniek Brettanomyces

Barevný potenciál vín z modrých odrůd révy vinné

Antonín Konečný: Vliv podmínek uchovávání vín v láhvi na jejich zrání

Erich Minárik: Nejznámejšie kmene kvasiniek pre červené víno

Pavel Pavloušek: Pracovní operace ve vinici a vinném sklepě - číření

Reportáž

Jaroslav Hladík: Hrádek Lampelberg je symbolem společnosti EKO Hnízdo

Miroslav Říha: Malovinaři z Čech - Podešva a Říha

Vinařské aktivity

Konference oslavila 100. výročí Vinařského obzoru

Staré hory jsou chloubou moravských vinařů

Profesor Kraus předvedl svá vína vínomilcům v Jaroměři

Kalendář vinařských akcí

Mezinárodní veletrhy s vinařskou tématikou pro období březen - duben 2007

Jaromír Čepička: Na Znojemsku ustanovili nové vinařské sdružení

Obchod vínem

Petr Šimeček: O čem viněty (ne)hovoří - I. - Víno pre viechy

Jan Horešovský: Domům vín se v Praze nedaří

Petr Hynek: Reklamní kampaň na tuzemská vína vinaři většinou vítají

Salon vínn České republiky 2006 - 2007

Vinařství v zahraničí

Aleš Gala: Poznatky moravského technologa z Nového Zélandu

František Mach: Národný salón vín Slovenska v Pezinku

Vinařská historie

Drahomír Míša: Historické události a osobnosti ve vinařství minulého století - lednová výročí

Společenská kronika

Josef Vozdecký: Jaroslav Hlaváč šedesátníkem

Zprávy z domova i ze světa

více na www.vinarskyobzor.cz