Menu

Vína z Moravy, Vína z Čech

akce a novinky

Upozornění pro žadatele o podporu z Vinařského fondu

27. 1. 2016 11:02

Jak jsme vás informovali na našich webových stránkách či prostřednictvím Vinařského obzoru, došlo v rámci podávání žádostí o podporu z Vinařského fondu pro termín 1.1.-15.2. 2016 k několika změnám (viz http://www.vinarskyfond.cz/cz/podpory).

Touto cestou chceme pro úplnost informovat ještě o jedné důležité okolnosti týkající se lhůty pro přijetí žádosti o poskytnutí podpory. Rozhodující pro zachování stanovené lhůty pro podání žádosti o poskytnutí podpory je výhradně datum doručení žádosti Fondu, nikoliv její odeslání, resp. podání k poštovní přepravě. Řízení o žádosti o poskytnutí podpory je ve smyslu obecné právní úpravy průběhu řízení vedeného Fondem zahájeno až dnem, kdy je mu žádost doručena. Aby tak Fond žádost přijal jako doručenou v termínu, musí být tato doručena nejpozději 15.2. Tzn. v praxi, pokud budete žádost posílat poštou, je na toto třeba myslet a poslat ji v dostatečném předstihu. V případě podání žádosti prostřednictvím datové schránky je žádost přijata okamžikem jejího dodání do datové schránky Fondu (tj. nejpozději 15.2. 23:59). Pokud přinesete žádost osobně, posledním dnem podání je 15.2. do 16:00 v kanceláři Fondu).

Příp. dotazy směřujte na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 541652479, mobil 606602587.