Menu

Vína z Moravy, Vína z Čech

akce a novinky

Integrovaná ochrana révy - seminář

25. 11. 2015 20:32

Institut pro regionální spolupráci a Národní vinařské centrum si Vás dovolují pozvat na seminář

Aktuální problémy ochrany révy a integrovaná ochrana proti chorobám a škůdcům révy

Po předchozích úspěšných a žádaných seminářích na téma ochrany révy vinné s Ing. Ackermannem byl připraven další termín na konec letošního roku.

Náplň: Zásady integrované ochrany rostlin, integrovaná a ekologická produkce. Základní informace o přípravcích na ochranu rostlin (fungicidy, akaricidy, insekticidy), zásady správného použití pesticidů. Opatření k předcházení vzniku rezistence škodlivých organizmů (antirezistentní strategie). Abiotická poškození révy. Významné virové, bakteriální a houbové choroby a významní živočišní škůdci révy, příznaky napadení, resp. poškození, biologie patogenů, bionomie škůdců, výskyt a škodlivost. Systémy integrované ochrany proti hospodářsky významným chorobám a škůdcům révy se zdůrazněním významu komplexu preventivních opatření a usměrněné chemické ochrany (prognóza výskytu škodlivých organizmů a signalizace termínů ošetření, prahy ekonomické škodlivosti, optimální volba pesticidu).

Přednášející: Ing. Petr Ackermann, CSc.
Dlouholetý zaměstnanec ÚKZÚZ, Odboru karantény a ochrany rostlin Brno, později SRS, Odboru prostředků na ochranu rostlin Brno, kde pracoval ve funkcích vedoucího oddělení všeobecné ochrany a diagnostiky, později ochrany rostlin proti houbovým chorobám a následně fytopatologie. Odborně je zaměřen především na ochranu ovocných plodin a révy. Zajišťuje rozsáhlou přednáškovou a poradenskou činnost pro rostlinolékaře i pěstitele. Externě přednáší na Mendelově univerzitě v Brně problematiku integrované ochrany ovocných plodin a révy. Publikuje ve vědeckých a především odborných časopisech. Je členem redakční rady časopisu Vinařský obzor. Působí jako soudní znalec v oboru zahradnictví a ochrana rostlin.

Termín: 10. 12. 2015 v době od 8.30 do 14:30 hod.

Místo konání:
Národní vinařské centrum, o.p.s.

Zámek 1
691 42 Valtice

Účast na semináři je bezplatná. Účastníci získají aktuální informace o trendech a problémech v integrované ochraně révy. Každý účastník obdrží vzdělávací materiály v písemné podobě a na CD.
Výklad jednotlivých témat bude vhodně přerušen přestávkou. Pro účastníky je připraveno drobné občerstvení (zdarma).
Seminář financuje Institut pro regionální spolupráci.

Přihlásit se můžete na stránkách Národního vinařského centra v sekci Kurzy a semináře. V případě dotazů volejte na tel. 731 603 843. Registrujte se, prosím, nejpozději 7 dní před konanou akcí, abychom Vám mohli zajistit propagační materiály. V případě omezených časových možností můžete za sebe vyslat svého zástupce. Zaregistrovat se můžete ihned !!!