Menu

Vína z Moravy, Vína z Čech

akce a novinky

Projekt rozvoje a podpory vinařské turistiky na Moravě, informace vinařům

28. 11. 2006 10:50

Národní vinařské centrum ve Valticích spolu Vinařským fondem České republiky realizují v letošním roce rozsáhlý program podpory českého a moravského vinařství. Jedním z projektů tohoto programu je také Projekt rozvoje a podpory vinařské turistiky na Moravě do kterého je zapojen také Jihomoravský kraj spolu s Nadací Partnerství a Agenturou rozvoje cestovního ruchu Jižní Moravy.

Cílem realizace tohoto projektu je vytvoření komplexní databáze služeb vinařské turistiky a jejich ucelená propagace.

Na webových stránkách www.wineofczechrepublic.cz jsme vytvořili v sekci Víno a turistika představení projektu vinařské turistiky, které o průběhu realizace projektu blíže informuje.

V rámci projektu vytváříme v této fázi tři základní databáze:

1) Společná databáze vinařství / vinných sklepů a vinoték ve vinařských oblastech. Prosíme vinaře, aby si ověřili, jestli jsou v databázi zařazeni. Pokud ano, aby prověřili svůj záznam a zadali nové položky týkající se vinařské turistiky (možnost ubytování, programů pro turisty, informace o nabízených protorách pro ochutnávka a posezení atd. atd.; případně svůj záznam upravili (tlačítkem >>Edituj záznam pod tabulkou záznamu). Je možno samozřejmě zařazovat také nové vinné vinařství, vinné sklepy či místní/ firemní/ oblastní vinotéky.

2) Databáze vinařských muzeí

3) Databáze vinařských zajímavostí.

Žádáme všechny vinaře, provozovatele prezentačních vinných vinných sklepů, vinoték ve vinařských oblastech o spolupráci při naplňování těchto databází.

Zápisem bude Vaše firma zařazena do oficiální databáze služeb vinařské turistiky, která bude v rámci projektu propagována na internetu a prostřednictvím tištěných materiálů.

O průběhu realizace Vás budeme informovat na webových stránkách www.wineofczechrepublic.cz.


V případě dotazů se obracejte prosím na Ing. Michala Solaříka, manažera projektu, tel. 519 352 072.

Ing. Pavel Krška, ředitel Národního vinařského centra