Menu

Vína z Moravy, Vína z Čech

akce a novinky

Vinařský marketing – poslední místa na pilotním běhu kurzu 25.-26. 11. 2014

19. 11. 2014 17:56

Neváhejte a využijte příležitosti absolvovat nově připravovaný vzdělávací program pro vinaře zaměřený na marketing! Ve dnech 25.-26. listopadu proběhne druhý (a současně poslední) pilotní běh jeho praktické části před jeho uvedením do nabídky kurzů Národního vinařského centra. Pro účastníky pilotních běhů je celý program zdarma, navíc je jim poskytnuta podpora ve formě stravy a ubytování. Cílem pilotních běhů je získat zpětnou vazbu na vytvořený vzdělávací program od cílové skupiny projektu - zaměstnanců a OSVČ vinařských firem v Jihomoravském kraji.

Nově vytvářený vzdělávací program Vinařský marketing má dvě části: e-learning a praktické školení. V e-learningové části jsou zpracována základní témata z marketingu vína, jako např. analýza trhu, vinařské strategie, možnosti zvyšování produktivity, techniky obchodního vyjednávání atd. Nedílnou součástí je také angličtina vinařských pojmů, která zahrnuje i výuková videa. (Základní znalost angličtiny nezbytná!) Tuto část mohou zájemci prostudovat v libovolnou dobu a individuálním tempu (avšak do zahájení praktické části). Součástí kurzu jsou odborné texty, obrazová dokumentace, videa s vinařskou angličtinou, kontrolní otázky a závěrečný test. Druhou částí vzdělávacího programu je praktické dvoudenní školení, jehož druhý (a současně poslední) pilotní běh proběhne v přednáškovém sále Národního vinařského centra ve Valticích ve dnech 25.-26. 11. 2014. Jeho náplní je rozšíření poznatků z e-learningu, představení ukázek marketingu v praxi a výuka s rodilým mluvčím. Hlavním cílem školení je ověření funkčnosti a nastavení e-learningu a získání zpětné vazby na absolvovaný kurz. Kapacita pilotního kurzu je omezená – 16 osob. První pilotní běh Vinařského marketingu proběhl v červenci a setkal se s příznivou odezvou účastníků.
Vytvoření kurzu i jeho pilotní odzkoušení je financováno z globálního grantu Jihomoravského kraje z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, číslo projektu CZ.1.07/3.2.04/04.0054. Další informace na www.vinarskymarketing.cz.


Máte-li zájem o spolupráci na vytváření tohoto vzdělávacího programu, spadáte do cílové skupiny (vinaři a zaměstnanci vinařských firem v Jihomoravském kraji) a máte možnost si prostudovat e-learningovou část do 25. 11. 2014, přihlaste se v sekci Kurzy a semináře na webu Národního vinařského centra a zašlete podepsanou vyplněnou přihlášku, viz příloha.