Menu

Vína z Moravy, Vína z Čech

akce a novinky

Jak proběhnul DEN VINOHRADU

17. 7. 2006 10:18

Jak jsme Vás již předem informovali, ve čtvrtek 22. června se uskutečnil Den vinohradu, který pořádala společnost Agrotec a.s. a Habánské sklepy s.r.o. Velké Bílovice.

V dopoledních hodinách probíhal odborný seminář. Širokou vinařskou veřejnost přivítal v kulturním domě ve Velkých Bílovicích svým úvodním slovem starosta města Ing. Antonín Svoboda.

První odborná prezentace byla zaměřena na trh s vínem v EU, kterou přednesl Ing. Martin Půček, tajemník Svazu vinařů České republiky. S aktuální situací vývoje porostů vinic v návaznosti na choroby a následné využití chemických přípravků v ochraně révy vinné od společnosti BAYER Crop Science nás seznámil Ing. Petr Příkazský. Vliv velikosti vinohradnického podniku na provozní náklady strojů hodnotili pánové z Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity Doc. Ing. Pavel Zemánek, PhD. a Ing. Patrik Burg, PhD. V přednášce ředitele habánských sklepů Ing. Josefa Svobody zaznělo srovnání ruční a mechanizované sklizně a také výhody a nevýhody jednotlivých způsobů. Pozitivní pro nás je, že z úst pana Svobody také zaznělo kladné hodnocení mechanizované sklizně. Velká osobnost našeho vinařství a vinohradnictví pan Prof. Kraus v návaznosti na odpolední praktické ukázky naší speciální techniky zvolil přednášku na téma ,,Způsoby obdělávání půdy ve vinicích“. Jedním z cílů Vinařského fondu je podpora českých a moravských vinařů v oblasti propagace vín na tuzemském, ale zejména však na evropském trhu. O velmi zajímavou přednášku na toto téma se postaral ředitel fondu Ing. Jaroslav Machovec.

Dopolední blok uzavřel svým vystoupením ředitel divize Zemědělské techniky Agrotec a.s. Hustopeče Ing. Jaroslav Musil, který prezentoval širokou nabídku speciálních traktorů a strojů, kterou naše společnost nabízí pro práci ve vinohradech.

V odpolední části proběhly praktické ukázky práce souprav strojů ve vinicích společnosti Habánské sklepy s.r.o. Všechny ukázky byly doprovázeny odborným výkladem. Celkem bylo předvedeno 35 speciálních strojů v patnácti různých operacích. Novinkou letošní předváděcí akce byl traktor NEW HOLLAND TC21D, kterým společnost Agrotec a.s. rozšířila nabídku strojů o dalšího pomocníka o jmenovitém výkonu 21 koní.

Dle reakce zúčastněných se stal Den vinohradu tradiční odborně společenskou akcí, kde lze příjemně prožít čas a načerpat nové informace.


Ing Jiljí Barouš
Agrotec a.s.

(pk)