Menu

Vína z Moravy, Vína z Čech

akce a novinky

Oznámení Vinařského fondu - možnosti podávání žádostí o podporu na propagaci vín

20. 6. 2006 15:15

Od 1.července do 15.srpna 2006 je možno podávat Vinařskému fondu žádosti o podporu na propagaci vína.

Oblasti podpory jsou stanoveny vyhláškou Ministerstva zemědělství ČR č. 97/2006 Sb., kterou spolu s formulářem žádosti a podmínkami pro poskytování podpor najdete na webových stránkách Fondu. Jedná se o projekty v oblasti vinařské turistiky, vzdělávání vinařské i nevinařské veřejnosti a další (viz ust. § 1 vyhlášky). Žádost může podat fyzická i právnická osoba.

Další informace: www.vinarskyfond.cz

Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Večeřa

Tel/fax: 541652479

Moravští vinaři ovládli soutěž vín na Slovensku

21. 6. 2018 11:04, Pro tisk

Na letošním ročníku mezinárodní soutěže Muvina Prešov získali naši vinaři 4 tituly Šampiona a 47 zlatých medailí. Účast našich vín finančně podpořil Vinařský fond, organizačně ji zajišťovalo Národní v ...

Vína z Moravy, Vína z Čech